Norges største bank DNB har de siste årene kuttet kostnader med hard hånd og lagt ned flere enn 90 filialer rundt omkring i landet. DNs gjennomgåelse av storbankens årsrapporter viser at selskapet har brukt over 2,5 milliarder kroner på omstilling og restrukturering de siste fem årene. Det meste av dette er knyttet til sluttpakker til ansatte som er blitt overtallig.

– Kundene er i stor grad blitt selvbetjente, og derfor er det naturlig å legge om det fysiske distribusjonsnettet vårt, sa daværende sjef for personmarkedet i DNB Trond Bentestuen da banken varslet det største kuttet i antall filialer i 2016.

Det var i årene 2013 og 2016 at DNB brukte mest penger på sluttpakker. I disse årene alene lå den samlede omstillingsregningen på nær 1,5 milliarder kroner.

– Vi har over tid har redusert bemanningen både gjennom naturlig avgang, salg av virksomhet og nedbemanning. Eksempelvis står naturlig avgang for hver tredje reduserte stilling i filialnettet vårt i den siste fireårsperioden, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til DN

Les også:

4000 færre ansatte

Over de siste fem årene har antallet ansatte i DNB-konsernet falt kraftig fra over 14.000 ansatte ved utgangen av 2011 til rundt 9500 ved utgangen av fjoråret. Noe av dette fallet skyldes at rundt 1800 ansatte i Baltikum ble overført til et annet selskap i 2017.

– Vi har ingen konkrete planer om å legge ned filialer nå, men vurderer distribusjonen vår fortløpende, kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB. Foto: Nicklas Knudsen

I Norge har antallet ansatte falt fra drøyt 9300 i 2013 til under 8500 i 2017. Nedleggelser av filialer er en viktig årsak til dette fallet. I løpet av de siste fem årene har antall filialer i Norge falt fra 150 til 57.

– Venter dere at denne utviklingen med færre filialer og færre ansatte vil fortsette?

– Vi må hele tiden tilpasse oss og møte kundene der hvor de er. Vi har ingen konkrete planer om å legge ned filialer nå, men vurderer distribusjonen vår fortløpende, sier Westerveld.

– Vi tror fortsatt at personlig rådgivning vil være viktig for mange kunder i viktige situasjoner i livet, for eksempel når man skal kjøpe første bolig eller planlegge pensjonstilværelsen. Samtidig vil stadig mer av rådgivningen i fremtiden skje gjennom trygge og kompetente digitale løsninger, legger Westerveld til

I en artikkelserie i 2016 skrev DN om hvordan store norske virksomheter benytter sluttpakker. DN skrev da blant annet at Statoil brukte tre milliarder kroner på tidligpensjoner i løpet av 2014 og 2015. I 2016 fikk DNB kritikk for å ansette nye medarbeidere samtidig som flere hundre fikk sluttpakker.

40 mill. mer enn sjefen

DN skrev torsdag morgen at DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid har fått over 100 millioner kroner i lønn fra DNB de siste åtte årene. Det er 40 millioner kroner mer enn DNB-sjef Rune Bjerke.

Ottar Ertzeid (52) leder DNBs største pengemaskin: meglerhuset DNB Markets. Ertzeid har en stående ordre fra toppsjef Rune Bjerke om å levere et overskudd på én milliard kroner i kvartalet. I fjerde kvartal 2017 fikk DNB Markets et resultat før skatt 946 millioner kroner og bommet dermed så vidt på Bjerkes hårete mål.

For hele 2017 hadde DNB Markets et resultat før utlånstap og skatt på 4,08 milliarder kroner. Ser man året under ett er dermed målet om én milliard i resultat hvert kvartal nådd.

DNB, årsresultat 2017 (i MNOK)20172016Endring
Omsetning5114052163-2%
Driftsresultat (ebit)2854730830-7,4%
Resultat før skatt268582338714,8 %

– Ottar bommet på målet i fjerde kvartal med nesten 60 millioner kroner. Men for hele året er han godt innenfor. Så derfor: «You are fine», sa Bjerke under presentasjonen av DNBs resultater for fjerde kvartal.

Hele DNB-konsernet hadde i 2017 totale inntekter på 51,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 26,8 milliarder kroner.(Vilkår)

Vilkår

Les også:
Meretes utvalgte: Klassechianti