Dagens avis (digital)

DN_2018-03-09 DN.no
DN.no
Elizar Flores lærer opp sønnen på ti år til å bruke et håndvåpen med magasin på en skytebane i Houston. Texas er én av statene der våpenlover kan bli avgjørende tema i høstens mellomvalg i USA. Foto: Per Thrana

Våpenkamp kan vippe makten i USA

Våpenkontroll seiler opp som hovedtema før høstens mellomvalg i USA, også i cowboyenes hjemstat Texas. Det kan ramme republikanerne hardt.