Dagens avis (digital)

DN_2018-03-09 DN.no
DN.no
Å bruke 9-15 milliarder kroner på å bygge et karbonfangstanlegg ved Klemetsrud energigjenvinningsanlegg, vil ikke løse noen problemer med klimagassutslipp i et globalt perspektiv, mener artikkelforfatterne. Her fra det optiske anlegget som sorterer bort plast- og matavfall fra det som skal brennes. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Klimainvestering på avveier

Klimagassutslipp er et globalt problem og løses ikke av at Norge investerer i rådyre prosjekter med begrenset effekt – som karbonfangst for avfallsforbrenning.