Dagens avis (digital)

DN_2018-03-09 DN.no
DN.no
Fredag behandler Stortingets energikomité regjeringens forslag om norsk tilknytning til EUs energibyrå Acer. Her Ketil Kjenseth (V), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Gorm K. Gaare

Norges vetovegring

Hvorfor sier Norge aldri nei til EU?