Dagens avis (digital)

DN_2018-03-09 DN.no
DN.no
Organisasjonspsykologer og ledelsesforskere har hatt en tendens til å fnyse av økonomenes tilnærming. Sannheten er snarere at økonomer tar med seg nye og bedre verktøy inn i ledelses- og motivasjonsforskningen. Foto: Gunnar Lier

Økonomer tar ledelsen

Samfunnsøkonomenes inntog i organisasjons- og ledelsesforskningen vil kunne løfte feltets anseelse og relevans.