Dagens avis (digital)

DN_2018-05-19 DN.no
DN.no
Mildere vintre og mindre snø i fjellet gjør at snøsmelteflommer på Østlandet rammer sjeldnere i fremtiden, skriver artikkelforfatterne. Her fra årets flom i Glomma ved Haga i Akershus mandag. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Den perfekte katastrofen

Flom, storm og stormflo er ødeleggende og kostbart, særlig samtidig. Nye erfaringer gir oss en pekepinn om de skader slike «sammensatte klimafarer» medfører.