Det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til Kraft & Kultur i Sverige AB, et heleid datterselskap av Troms Kraft AS. Avviket er betydelig, og antas å kunne utgjøre inntil 1,5 milliarder kroner før eventuelle skatteeffekter, skriver Troms Kraft i en børsmelding.

Styret i Kraft & Kultur AB mistenker at det kan være et resultat av flere års manipulasjon av selskapets regnskap.

- Vi er rystet av det vi opplever nå. Alt tyder på at selskapet er rammet av omfattende regnskapsmanipulasjon, sier Oddbjørn Schei, som er styreleder i Kraft & Kultur og konsernsjef i Troms Kraft, som eier Kraft & Kultur i en melding.

- Stiller oss spørrende
Regnskapene har vært revidert uten merknader knyttet til de forhold som nå er avdekket. I tillegg ble det gjennomført en særskilt revisjon av inntektsstrømmene og fordringsmassen i 2009, uten at negative avvik ble avdekket, ifølge en melding fra Troms Kraft.

- Vi stiller oss spørrende til hvorfor regnskapsavvikene ikke ble avdekket i revisjonene, og håper de videre undersøkelsene vil gi svar, sier Schei.

- Dette er en ressurskrevende og utfordrende situasjon, men Troms Kraft er et solid selskap med økonomi til å håndtere saken, sier han i en melding.

Troms Kraft AS vil avlegge regnskap for morselskapet og konsern per 30.09.2011, som vil reflektere de avdekkede forholdene. Publisering av regnskapet antas å kunne skje innen 3 uker.

Styret i Kraft & Kultur i Sverige AB har besluttet å politianmelde forholdet.

- Svært alvorlig
- Vi er tilfreds med de tiltakene som er iverksatt, og vi vil følge den videre prosessen med stor oppmerksomhet, sier styreleder i Troms Kraft AS, Odd Roger Enoksen i en melding.

Styret i Troms Kraft behandlet saken i styremøte i går, og ser svært alvorlig på forholdet som er avdekket.

- Vi har også orientert våre eiere om saken, sier Enoksen.

- Riktig å politianmelde
Administrerende direktør Boris Benulic i Kraft & Kultur gikk av så sent som i forrige uke.

Schei sier Benulic sluttet fordi han kjente seg sliten, ifølge det svenske telegrambyrået TT.

Benulic er ordknapp når DN.no får tak i ham på telefon.

- Jeg ønsker styrets avgjørelse om å gå til politianmeldelse velkommen, sier tidligere administrerende direktør Boris Benulic på telefon fra Sverige.

Han mener det er rett av styret å politianmelde forholdet, slik at man kan få foretatt en helt nødvendig utredelse.

- Det er alt jeg vil si, sier Benulic.

- Komplisert situasjon
- Men kan du ikke si noe av hva som har skjedd og hvordan det har blitt avdekket?

- Dette er en svært komplisert situasjon. Så det er best at utredningen får gå sin gang i ro og fred, og at man går den korrekte veien, slik at man får et klart bilde av det som har skjedd, sier Benulic.

Stor aktør
Kraft & Kultur ble etablert i Stockholm i 2000. Selskapet er i dag Sveriges sjette største kraftomsetter med en omsetning på om lag 1,5 milliarder svenske kroner, mer enn 60.000 privatkunder og halvparten av Sveriges kommuner i sin portefølje.

Saken ble oppdaget gjennom selskapets egne kontroller, melder Kultur & Kraft AB.

- Tross den alvorlige situasjonen som vi står overfor har Kraft & Kultur en sunn underliggende drift, og kundene kommer ikke til å bli berørt av det som har hent, sier konstituert administrerende direktør i Kraft & Kultur, Jan Inge Johnsen.

Han tiltrådte etter at tidligere administrerende direktør Boris Benulic gikk av sist uke.

På dette tidspunktet later det til at manipulasjonen av regnskapene skal ha gått til ved at fremtidige inntekter ikke er fakturert, men det er for tidlig fastslå oppgir Johnsen til det svenske telegrambyrået TT.

- Det kan se ut som om tallene i regnskapene er oppblåst, sier Johnsen til TT.

Med 40 prosent av aksjene er Tromsø kommune sammen med Troms fylkeskommune en av to eiere av Troms Kraft.

- Med den informasjonen jeg har fått har vi full tillit til både konsernledelsen og styret i Troms Kraft. Det er administrasjonen som har avdekket forholdene, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

I Sverige er det revisjonsbyrået Grant Thornton som har vært ansvarlig revisor, ifølge di.se. I Norge er det PricewaterhouseCoopers som har stått for revisjonen av morselskapet.

Troms Kraft eier 12 kraftverk og er deleier i ytterligere fire. Selskapet en av de største energikonsernene i Nord-Norge og har en omsetning på rundt 3 milliarder hvorav halvparten kommer fra Sverige. Selskapet er eid av Troms Fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.