Toksikologen Baard Johannessens (52) kamp for et patent for behandling av oppdrettslaks mot lakselus har endt med nok et tap og en sviende millionregning.

Ifjor sommer slo Oslo tingrett fast at patentet, som omfatter bruken av to kjente lakselusmidler i kombinasjon, ikke har oppfinnelseshøyde og dermed er ugyldig. Johannessen ble dømt til å betale Sinkaberg-Hansen-konsernet tilsammen nær fem millioner kroner i saksomkostninger i tillegg til egne omkostninger på seks millioner kroner.

Fikk støtte

Johannessen anket dommen til lagmannsretten, og mens han ventet på at saken skulle komme for retten på ny, konkluderte det europeiske patentstyret (EPO) i desember ifjor med at patentet har oppfinnerhøyde. Saken er anket og kommer trolig ikke opp til ny behandling før om to-tre år.

Men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon som tingretten og slår i sin enstemmige dom fast at Johannessens kombinasjonsmetode ikke skiller seg vesentlig fra metoder som var kjent fra før. Patentet er derfor ugyldig, og Johannessen dømmes til å betale ytterligere tre millioner kroner til dekning av motpartens saksomkostninger. I tillegg kommer egne advokatutgifter som etter det DN forstår er like høye.

Baard Johannessens rettslige kostnader knyttet til hans kamp for lakseluspatentet nærmer seg dermed 20 millioner kroner.

55 millioner i krigskassen

Johannessen har blitt rik på import av små høyttalere (Music Angels) fra Kina. Hans hovedselskap, Nettforsk, hadde ved siste årsskiftet over 30 millioner kroner i banken og Johannessen uttalte i forbindelse med tingrettsdommen ifjor at han hadde tilsammen 55 millioner kroner i det han omtalte som «krigskassen».

– Jeg er svært forundret. Jeg skjønner ingenting, sier Baard Johannessen.

– Når det europeiske patentstyret måler oppfinnelseshøyde, gjør de det svært grundig. Og de var ikke i tvil om at det faktisk var oppfinnelseshøyde bak patentet. Og mens lagmannsretten har behandlet denne ankesaken, har jeg fått bekreftet at patentet nå er blitt akseptert i både USA og Canada. Så jeg var ganske sikker på at jeg ville vinne frem, sier han.

– Betyr det også at du vil anke saken inn for Høyesterett?

– Det er for tidlig å si hva jeg gjør videre, men det er klart at en anke er noe vi må vurdere.

 

Fornøyd

Daglig leder Finn W. Sinkaberg hos Sinkaberg-Hansen skriver i en epost at "behandlingen i både tingrett og lagmannsrett har vært svært grundig og uttømmende. Slik jeg oppfatter lagmannsretten, er det ingen grunn til å føre denne saken helt inn for Høyesterett. Vi gleder oss også over den siste avgjørelsen, og ser fram til endelig ro rundt disse spørsmålene".

 

Les også:
Lukten av Lerøys opsjonsavtale med Fredriksen er slett ikke god dnPlus
30 kroner dyrere på ni år dnPlus

Se DNTV: Denne lille rakkeren spiser lakselus til frokost

Denne lille skapningen skal redde laksenæringen fra lusene
Rognkjeksen spiser lakselus som snacks og kan bli et bra middel i kampen mot lusene.
01:14
Publisert:
 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.