Dykkerne fra Minedykkerkommandoen tok seg inn i skipet på vegne av politiet og Statens havarikommisjon for å hente ut bevismateriale til etterforskningen av ulykken 8. november hvor fregatten natt til 8. november kolliderte med tankskipet Sola.

Sjøforsvaret leverer alt de finner videre til myndighetene som etterforsker. De har blant annet fått navigasjonsplottene til fartøyet og lydloggene fra broen. Besetningen har vært gjennom intervjuer og avhør, og de vil fortsatt være tilgjengelige ved behov.

– For Sjøforsvaret har det siden hendelsen vært viktig å tilrettelegge på best mulig måte for de uavhengige granskningene til politiet og Havarikommisjonen. Det er viktig å holde fast ved at undersøkelser av alvorlige hendelser gjøres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette sikrer at vitner beskyttes og at det ikke konkluderes på ufullstendig grunnlag, skriver Sjøforsvaret i en pressemelding.

De understreker samtidig at de er part i saken, og at de ikke vil kommentere det som har skjedd mens etterforskningen og undersøkelsene pågår.

– Vårt fokus har vært, og vil fortsatt være, god ivaretagelse av personellet, berge fregatten og få den transportert hjem til Haakonsvern, understøtte politiet og Havarikommisjonen i deres arbeid, og se fremover på hvordan vi fortsatt kan løse Marinens oppgaver med én fregatt mindre. Samtidig vil vi gjennom vår egen internundersøkelse se på om det er tiltak vi må iverksette for å unngå slike hendelser i fremtiden, skriver Sjøforsvaret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump ringte general for å høre hvordan det gikk i Afghanistan. Etter tre setninger, tok han over selv
01:33
Publisert: