I alle sakene har Økokrim tatt ut tiltale for flere forhold og mot flere personer enn det retten i etterkant har funnet bevist. Onsdag ble det kjent at Økokrim i saken mot Jo Lunder valgte en annen løsning; nemlig å henlegge saken etter bevisets stilling. Lunder har i drøye to år vært etterforsket for grov korrupsjon i forbindelse med at Vimpelcom, teleselskapet der han var konsernsjef, utbetalte 30 millioner dollar til et postboksselskap der Usbekistans daværende presidentdatter var den reelle eieren.

Hele veien

Økokrim har lenge blitt oppfattet som et godt våpen i kampen mot økonomisk kriminalitet. At samme personer etterforsker saken, fatter påtalebeslutning og fører saken for retten, er blitt trukket frem som et suksesskriterium. Organiseringen har imidlertid fått hardere medfart i offentligheten de siste årene, blant annet etter nederlaget i Transocean-saken. Da Økokrim i 2011 tok ut tiltale mot flere selskaper i Transocean-systemet samt flere av deres rådgivere, ble saken omtalt som Norges-historiens største skattesak. Sommeren 2014 ble alle de tiltalte frifunnet. Økokrim anket tre av sakene, men i 2016 smuldret saken opp og tiltalen ble trukket rett før ankesaken skulle opp for lagmannsretten.

Ramsalt kritikk

I kjølvannet av dette satte Riksadvokaten ned et uavhengig utvalg som skulle se etter læringspunkter. Rapporten ble avlevert i juni og kritikken var massiv. Utvalget kom blant annet til at Økokrim-sjefen hadde latt seg overkjøre av påtaleansvarlige i saken. Videre fikk Økokrim kritikk for at det hadde latt Finansdepartementet, som per definisjon var fornærmet i skattesaken, finansierte etterforskningen gjennom en ekstrabevilgning.

Transocean-rapporten kom uker etter at et annet utvalg innstilte på å gjøre Økokrim til en del av Kripos.

Yara-saken kan også betegnes som et banesår for Økokrim. Etter flere års gang gjennom det norske rettssystemet er gjødselselskapets tidligere juridiske direktør, Ken Wallace, dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon. De tre øvrige tiltalte, inkludert selskapets tidligere konsernsjef Thorleif Enger, ble frikjent da dommen fra lagmannsretten falt i januar i år. Thorleif Enger har i ettertid uttalt at han opplevde det som om Økokrim ønsket å bruke ham som et eksempel til skrekk og gru.

– Det er veldig bra med advarsler, men det må ikke gå på bekostning av tiltaltes rettssikkerhet. Økokrim ble overivrige, la Enger til da han i februar snakket på et frokostmøte i regi av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden og Kiese.

Ikke avgjort

Drøye tre måneder etter at Enger ble frikjent, var det den tidligere Funcom-ansatte Morten Schjelle Larssens tur til å puste lettet ut. Etter mer enn tre år med rettsforfølgelse ble han rettskraftig frikjent for innsideanklagene. Da tiltalen ble kjent, gikk Økokrim ut med beskrivelse av en «pump-and-dump»-operasjon der fire sentrale personer i selskapet skulle ha gjort seg skyldig i å blåse opp forventningene til aksjen, samtidig som de selv skulle ha solgt unna aksjer. Da saken gikk for retten, fikk ikke Økokrim medhold i hovedspørsmålet, men tre av de tiltalte ble dømt for innsidehandel knyttet til andre forhold i selskapet.

Både Transocean-saken og Yara-saken er rettskraftig avgjort. For Funcom-saken er situasjonen annerledes. De dømte har anket domfellelsen, noe som resulterte i en motanke der Økokrim på nytt prøver å få domfellelse for den delen av tiltalen de tre ble frikjent for. Hvorvidt saken slipper inn til behandling i lagmannsretten er ennå ikke avgjort.

For Jo Lunder ble altså saken mot ham avsluttet før den kom til domstolen. Lunder og hans forsvarere har tidligere varslet at de vil komme med et større erstatningssøksmål. Årsaken er at Lunders renommé som en internasjonal forretningsmann er rammet. Lunders forsvarere er heller ikke fornøyd med henleggelsesgrunnen Økokrim har oppgitt. I løpet av etterforskningen har forsvarerne argumentert for at saken burde henlegges som «intet straffbart forhold anses bevist». Økokrims påtaleansvarlige valgte imidlertid å bruke «bevisets stilling» som henleggelsesgrunn. Så gjenstår det å se om Lunder vil utfordre dette og gå videre med tidligere varslede erstatningskrav mot Økokrim.(Vilkår)