Svenske TeliaSonera og delvis Telenor-eide Vimpelcom siktet seg inn mot de uberørte markedene for mobiltelefoni i tidligere Sovjet-stater på 2000-tallet. Men med på kjøpet kom mystiske samarbeidspartnere og nærmest ugjennomtrengelige avtalestrukturer.

Nå vil TeliaSonera, som blant annet eier Netcom i Norge, ut av det som er blitt en langvarig korrupsjonsfloke for det svenske mobilkonsernet.