(oppdatert med kommentarer fra Trustbuddy-gründer Jens Glasø)

Den nettbaserte kompisbanken Trustbuddy slår seg selv konkurs, ifølge en melding mandag.

- Som følge av overtredelser, våre pågående samtaler med involverte parter, mangel på likviditet og evne til å drive en en regulert virksomhet, kan ikke TrustBuddy fortsette med virksomheten, sier styreleder Simon Nathanson i en kommentar.

Styret i selskapet skylder på den tidligere ledelsen.

"Som tidligere kommunisert har en granskning initert av den nye ledelsen i Trustbuddy identifisert alvorlige overtredelser innen selskapet. Styret og ledelsen har siden evaluert alle muligheter for å finne en levedyktig løsning for alle berørte", heter det.

"Ytterligere granskning viser at situasjonen er tiltakende kompleks og det vil ikke være mulig å fortsette driften i noen som helst form. Styret konkluderer med at selskapet er insolvent. For å sikre likebehandling av alle aksjonære har styret med stor skuffelse besluttet å slå selskapet konkurs", skriver styret.

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, stengte i forrige uke ned Trustbuddys virksomhet etter at selskapets nye ledelse avleverte en rapport med funn av alvorlige overtredelser i virksomheten, herunder:

  • Selskapet har benyttet seg av långivernes kapital i strid med deres instruksjoner eller uten de rette tillatelsene. Dette har gitt en differanse på 44 millioner kroner mellom innsatt kapital fra långiverne og tilgjengelige midler på klientkonto
  • Den totale utlånsporteføljen er oppgitt til rundt 300 millioner svenske kroner, der rundt 37 millioner ikke kan henføres til spesifikke långivere
  • Ny kapital som har blitt tilført fra långiverne har blitt plassert i risikoutsatte lån forskjellige steder i selskapet, der en stor andel trolig var forfalt

Bakgrunn: Finner ikke alle pengene i kompisbank

Trustbuddy var forut for rapporten i pengenød og en fortrinnsrettemisjon for å hente inn 60 millioner svenske kroner med tegningsperiode 14. -30. oktober ble avbrutt.

Trustbuddy ble startet av nordmannen Jens Glasø i 2009, som frem til desember 2014 også var selskapets daglige leder.

Han bekrefter at han står i fare for store tap, og bestrider at det skal være et misforhold mellom innskutt kapital og tilgjengelige midler på klientkonto.

- Det mangler ingen penger på noen av selskapets klientkontoer. Summen av midler som er skutt inn fra den enkelte långivere justert for eventuelle uttak sammen med innestående midler på klientkonto og det som til enhver tid er lånt ut er lik, sier Glasø til Dagens Næringsliv mandag.

Han påpeker at Trustbuddys systemer har vært knyttet til gjeldende vilkår. Disse har løpende blitt utarbeidet av "velrennomerte advokatfirmaer" som deretter er blitt presentert og signert av alle brukere som registrerte seg på låneplattformen til TrustBuddy, ifølge Glasø.

Trustbuddy-gründeren understreker at han og det tidligere styret gikk av i desember 2014. Nå vil han sammen med sin advokat, Jon Chr. Elden, vurdere det sittende styrets beslutning om å slå selskapet konkurs.

- Det ligger store verdier i selskapet knyttet til låneplattform, kundeportefølje og merkevare som nå vil gå tapt. Jeg vil derfor sammen med andre aksjonærer vurdere om dagens styre og ledelse i TrustBuddy har overholdt sine plikter i prosessen frem mot konkursbegjæringen, sier Glasø.

Finansdirektør Linus Lönnroth fungerte som toppsjef fra desember 2014 frem til Philip Mikal tiltrådte 1. september i år.

Handelen i Trustbuddy-aksjen har vært stengt siden 7. oktober.

Les også: Tidligere Sevan-styreleder avhørt
Seadrill om Sevan-siktelsen: Forpliktet til de høyeste etiske standardene

Se DNtv: Vann i verdensrommet

Vann i verdensrommet
Astronaut Scott Kelly tilsetter farger, og etter hvert en brusetablett til en vanndråpe i verdensrommet. Eksperimentet ble gjort for å teste et helt nytt høyoppløsnings-kamera,
01:01
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.