Den siste tids økte nivåer i pengemarkedet gjør at Nordea nå justerer nivået på renter for noen kundegrupper, ifølge en melding fredag.

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,20 prosentpoeng, mens flere kunder får uendret rente.

- Utviklingen i pengemarkedet styrer vår prissetting, og den siste tiden har prisen på penger steget. Justeringen varierer fra at man ikke får noen endringer i renten til at man får en økning. Men vi ser at vi fortsatt er konkurransedyktige på pris, sier John Sætre, leder av bankvirksomheten i Nordea Norge.

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir 2,09 prosent, opplyses det.

Samtidig økes renten på innskudd.

Boligsparing for unge (BSU) får en rente på 3,20 prosent, mens renten på Boligsparekonto også heves til 3,20 prosent. Også fastrente på innskudd øker til 1,50 prosent for binding i ett år, opplyser Nordea.

- Det er viktig for oss som bank å stimulere til sparing, og særlig til boligformål i tider hvor vi ser at prisene i boligmarkedet har steget mye, sier Sætre.

Nye rentesatser for innskudd og eksisterende lån gjelder fra 16. november 2016. For nye lån gjelder nye renter fra fredag 30. september.

Oppgang i pengemarkedet

Pengemarkedsrentene danner grunnlag for en rekke lån i Norge. Rentene på mange obligasjonslån og bankenes lån til bedrifter og husholdninger er satt med utgangspunkt i pengemarkedsrentene.

Det er nettopp disse rentene ut til publikum Norges Bank forsøker å påvirke ved å gjøre endringer i styringsrenten. Det siste året har imidlertid styringsrenten og den viktigste referanserenten i pengemarkedet, tremånedersrenten, skilt lag.

Til tross for to rentekutt har pengemarkedsrenten knapt falt. Og den siste tiden har den i tillegg begynt å stige (se graf).

 

(klikk på grafen for større versjon)

Mens forskjellen mellom styringsrenten og tremåneders pengemarkedsrente ifjor var på rundt 0,25 prosentpoeng er den i dag på rundt 0,65 prosentpoeng.

Oppgangen i norske pengemarkeder kan skyldes forhold utenfor landets grenser. I oktober gjennomføres det en pengemarkedsreform i USA som allerede har ført til oppgang i rentene pengemarkedet for dollar. Siden det ikke finnes et eget norsk kronemarked, går lånene i det norske pengemarkedet via dollar. Derfor får dollarrenter direkte betydning for renter i kronemarkedet.

Norges Bank peker på at påslaget i dollarrenten har slått inn i norske pengemarkedsrenter. Samtidig mener banken at nye likviditetskrav til banker både i Norge og internasjonalt kan ha forsterket effekten av nye reguleringer i pengemarkedet i USA.

«Det er grunn til å tro at påslaget i dollarrenten vil avta noe etter at de nye reguleringene for amerikanske pengemarkedsfond trer i kraft i midten av oktober», skriver sentralbanken i Pengepolitisk rapport som ble lagt frem i forrige uke.

«Både likviditetskrav til bankene og ny regulering av pengemarkedsfond i USA tilsier likevel at påslaget i Nibor kan forbli høyere på lengre sikt enn tidligere lagt til grunn. Derfor har vi oppjustert det langsiktige påslaget i tremåneders Nibor fra 0,30 prosentenheter til 0,40 prosentenheter», skriver sentralbanken i rapporten.

Hjelp oss med å gi en oversikt over bankenes rentepraksis

Meld fra til oss om din rente, særlig hvis du får melding om renteøkning:

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcasten om at penger er gratis: Rentenivået er unormalt lavt, og økonomene har ikke filla peiling på hvorfor. DNs utgavesjef Terje Erikstad og makrojournalist Einar Takla diskuterer med finansjournalist Marte Ramuz Eriksen hva som skal til for å få Øystein Olsen og andre sentralbanksjefer i zen.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Anbefalt av DNtv:

Et kupp i nobelkomiteen, en rasende stormakt, en fortvilet utenriksminister: Her får du et lite utdrag fra boken
Dagens Næringsliv presenterer Eselet og dragen - en nobel affære. Les hele den satiriske romanen om nobelkomiteen og Norges forhold til Kina i DN fra 1. oktober.
01:25
Publisert:
 

Flest stemmer betyr ikke automatisk seier: Det amerikanske valgsystemet kort forklart
Bli klok på det amerikanske valgsystemet her.
01:24
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.