– De som mistenker at renten på boliglånet er feil, bør kontakte banken, sier John Sætre, leder for bankvirksomheten i Nordea i Norge.

Bankene tjener godt på at de fleste kundene ikke ringer og ber om lavere rente på boliglånet.

En kunde med to millioner kroner i lån kan spare 10.000