Mot slutten av fjoråret strammet norske banker til utlånspraksisen ytterligerer til overfor husholdningene, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag.

Bankene strammet mer til enn de så for seg på forhånd. Innstrammingen skyldes i stor grad svakere utvikling i norsk økonomi.

«Innstrammingen er særlig knyttet til de makroøkonomiske utsiktene. Enkelte banker trakk også frem at forskriften om krav til nye utlån med pant i bolig, som trådte i kraft 1. juli ifjor, har bidratt til strammere kredittpraksis», heter det i rapporten fra undersøkelsen som sentralbanken har gjennomført.

Bankene opplyser at de har strammet inn på kravene til maksimal gjeld i forhold til boligens verdi og avdragsfrihet.

Fremover ser bankene for seg omtrent uendret kredittpraksis overfor husholdningene.

Etterspørselen etter lån fra husholdningene var noe lavere i fjerde kvartal, mens bankene på forhånd forventet omtrent uendret etterspørsel.

Bankene rapporterer samtidig om lavere utlånsmarginer på lån til husholdningene i fjerde kvartal og de venter at marginene går ytterligere ned i første kvartal.

Uendret etterspørsel i bedriftene

Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle bedrifter var rundt uendret i fjerde kvartal, ifølge svarene i undersøkelsen.

«Bankene rapporterte om en liten økning i etterspørselen etter fastrentelån. På forhånd var det ventet litt lavere samlet etterspørsel. Bankene venter omtrent uendret låneetterspørsel fra foretakene i første kvartal», skriver Norges Bank i rapporten.

Bankene strammet også inn kredittpraksisen noe overfor foretakene i fjerde kvartal, viser undersøkelsen. Fremover er det ikke ventet vesentlige endringer i kredittpraksisen. Unntaket er imidlertid næringseiendom, der det er ventet noe strammere kredittpraksis.

«Bankene peker særlig på at hensynet til kapitaldekning trekker i retning av strengere kredittpraksis. I tilleg bidrar finansieringssiutasjonen og de makroøkonomiske utsiktene til innstrammingen. Flere av bankene peker også på at den svake utviklingen i oljenæringen bidrar til strammere kredittpraksis», heter det i rapporten.

Mens marginene overfor husholdningene falt, økte marginene overfor foretak i fjerde kvartal, opplyser bankene i undersøkelsen. Bankene forventer at marginene skal ytterligere opp i inneværende kvartal.

Les også:

Tungt fall på Oslo Børs

- Statoil kjøper feil ting

Ferd selger Telecomputing  

Se DNtv: 

Vant 14 milliarder kroner i Powerball-lotteriet
Kupongen ble solgt her i en 7-Eleven butikk i Chino Hills utenfor Los Angeles.
01:08
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.