Finans Norges undersøkelse «Forbruker- og finanstrender 2018» viser at andelen som bruker kort til å betale med, uansett beløp, er økt fra 74 prosent til 80 prosent på ett år. I 2008 var det bare 45 prosent som alltid brukte kort.

– Dette viser at de fleste har startet på den kontantfrie reisen og at kontanter kommer til å bli faset ut i daglig bruk, sier Jan Digranes, direktør for betalingsformidling og digitalisering i Finans Norge til NTB.

Han mener Norge er på full fart mot å bli det første kontantfrie samfunnet i løpet av få år, og begrunner det med tallene fra Forbruker- og finanstrender og statistikk fra Norges Bank over kontantmengde i omløp.

– Vi må imidlertid sørge for at vi har løsninger som gjør at også dem som fortsatt velger å betale kontant kan gjøre det, understreker Digranes.

Sperren er borte

Aldersgruppen som øker kortbruken mest, er dem over 60 år. For ti år siden var det stor forskjell mellom kortbruken blant de yngste og de eldste, da 74 prosent av de yngste og kun 17 prosent av de eldre alltid valgte denne oppgjørsformen. I dag er gapet halvert: 90 prosent av de yngste bruker alltid kort, mens 64 prosent av dem over 60 år gjør det samme.

Finans Norge påpeker at det er en naturlig utvikling, ettersom stadig nye årskull går over i eldre-kategorien og tar med seg sine kortvaner. I tillegg kan de eldste aldersgruppene, som i større grad har levd i tider med høye gebyrer på kortbruk, ha en høyere terskel for å dra kortet, særlig på små beløp.

Uten kontakt

En annen faktor som gjør kortbetaling enklere, er ordningen med kontaktløse kortbetalinger for småbeløp under 200 kroner, som blir mer og mer vanlig. Kortet holdes mot en terminal for å gjennomføre betalingen, uten pinkode.

Ifølge statistikk fra Bankaxept og Nets kan flertallet av kortkjøp kunne skje ved denne løsningen, ettersom over halvparten av alle kortkjøp i dag er for beløp under 200 kroner. Ved utgangen av februar var det to millioner bankkunder som hadde mottatt kontaktløst BankAxept-kort fra sin bank.

– En kontaktløs betaling er like sikker som en tradisjonell kortbetaling, sier Digranes.

Ifølge ham følger teknologien bak systemet internasjonale standarder og er grundig testet.

– Kundene har også like godt forbrukervern som ved vanlige kortbetalinger. Om et kort skulle bli misbrukt, vil man få refundert transaksjonsbeløpet fra banken. Men kunden bør uansett følge med på kontoutskriften for å sikre at man kjenner igjen alle belastninger, sier Digranes.(Vilkår)

Meretes Utvalgte–Barbera d'Alba
Klikk på lenken under for å lese anmeldelsen av vinen.
00:56
Publisert: