– Nobelkomiteen mener at et folkerettslig forbud mot atomvåpen vil være et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden, sa Berit Reiss-Andersen i sin overrekkelsestale søndag.

Hun fortsatte med å si at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpens (ICAN) støtte til et globalt forbud mot atomvåpen er kontroversiell.

– Det må erkjennes at traktaten har mektige motstandere, sa Reiss-Andersen.

Reiss-Anderssen viste videre til etablerte og folkerettslig bindende forbud mot kjemiske våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen. De våpnene er forbudt på grunn av den uakseptable skaden og lidelsen de påfører sivilbefolkningen.

– Da er det fornuftsstridig at ikke også de langt farligere kjernefysiske våpnene undergis et tilsvarende folkerettslig forbud, sa komiteelederen.

Professor Janne Haaland Matlary: «Feel Good»-prisen dnPlus

– Aldri brukes igjen

– Ødeleggelsene i Hiroshima og Nagasaki har lært oss at kjernevåpen er så farlige, og utsetter sivilbefolkningen for så mye lidelse og død, at de aldri noensinne må brukes igjen, sa Reiss-Andersen og fikk lang applaus fra salen.

Det er inngått en rekke internasjonale avtaler som begrenser besittelse og utvikling av atomvåpen, og ikkespredningsavtalen (NPT) fra 1970 regnes som den viktigste.

– Mine damer og herrer, det er ikke å ta for sterkt i når jeg sier at atomvåpenstatene kun i begrenset grad har etterlevd den nedrustningsforpliktelsen de påtok seg i NPT-avtalen.

Tolv fredspriser mot atomvåpen

Årets fredspris inngår i en rekke av priser som har belønnet arbeid mot spredning av atomvåpen og for kjernefysisk nedrustning. I alt tolv fredspriser er blitt tildelt, helt eller delvis, for denne typen fredsarbeid. Første gang til Philip Noel-Baker i 1959, og senest med prisen til Barack Obama i 2009, før ICAN i år.

– ICAN mottar prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få traktatfestet et forbud mot slike våpen. ICAN har ved sin innsats gitt arbeidet for avskaffelse av atomvåpen et nytt momentum, sa Reiss-Andersen.(Vilkår)