Dette går fram av et oppdragsbrev som Miljøverndepartementet (MD) nylig har sendt til Miljødirektoratet. Oppdraget skal være fullført innen 1. februar 2015, og går ut på å utrede en rekke temaer knyttet til det som er kalt en «produsentansvarsordning» for kasserte fritidsbåter. En statusrapport skal leveres til MD innen 1. september 2014.

«Miljødirektoratet skal i utviklingen av en returordning inkludere erf#229er fra andre land og fra andre returordninger for produkter som ligner fritidsbåter, og ha nær kontakt med bransjen», skriver MD.

Miljøfarlige stoffer
Miljøverndepartementet påpeker at ulovlig disponering av kasserte fritidsbåter kan føre til at miljøfaglige stoffer lekker ut. Båtene utgjør også et forsøplingsproblem. Et annet moment er at båtene inneholder ressurser som kan gå tapt.

Miljødirektoratet skal ifølge oppdragsbrevet beskrive potensielle skadevirkninger, kartlegge mengden av miljøfarlige stoffer og vurdere forventet miljørisiko når båter disponeres ulovlig.

Departementet viser til sin egen avfallsstrategi «Fra avfall til ressurs», som fastslår at det skal lages en produsentansvarsordning for kasserte fritidsbåter, der bransjen selv sørger for finansiering.

Pant og årsavgift
MD vil ha en vurdering både av juridiske, økonomiske og administrative forhold. Dette gjelder blant annet om produsentansvaret skal være frivillig eller obligatorisk, og hvilken finansieringsløsning som er mest egnet.

Et annet spørsmål om det bør etableres det som kalles «tilleggsintensiver» for at eiere av fritidsbåter skal levere kasserte båter på godkjente mottak. «Eksempler på dette kan være innleveringspant, årsavgift og lignende virkemidler», skriver departementet.

Det er uvisst hvor stort omfang en eventuell returordning vil få. Dette skal også vurderes. Ifølge opplysninger fra 2007 ble cirka 5.500 båter utrangert dette året. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.