Nhst Media Group AS

Org.nr. 927810921

Driftsinntekter 2021:

56 296' NOK

Resultater før skatt 2021:

-1 085' NOK

Selskapsform

AS

Stiftet

2021

Ansatte

160

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Christian Krohgs gate 16 0186 Oslo

Regnskapstall

2021
Sum driftsinntekter 56 296
Driftsresultat -1 637
Resultat før skatt -1 085
Sum eiendeler 367 831
Egenkapital i % 2,4%
Valutakode NOK

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: NHST MEDIA GROUP AS
Org.nr.: 927810921
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Trond Sundnes
NACE-bransje: 58.130 Utgivelse av aviser
Adresse:

Christian Krohgs gate 16

0186 Oslo

Postadresse:

Christian Krohgs gate 16

0186 Oslo

Stiftelsesdato: 24.08.2021
Registreringsdato: 25.09.2021
Aksjekapital: 1020000

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Daglig leder: Trond Sundnes-(f 1975)
Styrets leder: Anette Sofie Olsen-(f 1956)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: NHST HOLDING AS

Sist oppdatert 2021