Egmont Holding AS

Org.nr. 931601636

Driftsinntekter 2022:

2 332 842' EUR

(2021: 2 201 463' EUR)

Resultater før skatt 2022:

67 132' EUR

(2021: 245 631' EUR)

Selskapsform

AS

Stiftet

1980

Ansatte

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nydalsveien 12 0484 Oslo
Hjemmeside: http://www.egmont.com

Regnskapstall

2022 2021 2020
Sum driftsinntekter 2 332 842 2 201 463 1 587 963
Driftsresultat 79 025 248 754 92 000
Resultat før skatt 67 132 245 631 84 812
Sum eiendeler 2 545 157 2 500 425 1 948 601
Egenkapital i % 43,2% 43,9% 45,5%
Valutakode EUR EUR EUR

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: EGMONT HOLDING AS
Org.nr.: 931601636
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Olav Terjeson Sandnes
NACE-bransje: 60.200 Fjernsynskringkasting
Adresse:

Nydalsveien 12A

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4684 Nydalen

0405 Oslo

Stiftelsesdato: 30.10.1980
Registreringsdato: 19.02.1995
Aksjekapital: 2250000

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Daglig leder: Olav Terjeson Sandnes-(f 1972)
Styrets leder: Hans Jacob Carstensen-(f 1965)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: Egmont International Holding AS

Sist oppdatert 2022