Egmont Holding AS

Org.nr. 931601636

Driftsinntekter 2021:

2 201 463' EUR

(2020: 1 587 963' EUR)

Resultater før skatt 2021:

245 631' EUR

(2020: 84 812' EUR)

Selskapsform

AS

Stiftet

1980

Ansatte

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nydalsveien 12 0484 Oslo
Hjemmeside: http://www.egmont.com

Regnskapstall

2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 2 201 463 1 587 963 1 699 380
Driftsresultat 248 754 92 000 126 007
Resultat før skatt 245 631 84 812 80 305
Sum eiendeler 2 500 425 1 948 601 1 970 501
Egenkapital i % 43,9% 45,5% 45%
Valutakode EUR EUR EUR

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: EGMONT HOLDING AS
Org.nr.: 931601636
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Olav Terjeson Sandnes
NACE-bransje: 60.200 Fjernsynskringkasting
Adresse:

Nydalsveien 12A

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4684 Nydalen

0405 Oslo

Stiftelsesdato: 30.10.1980
Registreringsdato: 19.02.1995
Aksjekapital: 2250000

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Daglig leder: Olav Terjeson Sandnes-(f 1972)
Styrets leder: Hans Jacob Carstensen-(f 1965)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: Egmont International Holding AS

Sist oppdatert 2021