TGS Nopec Geophysical Company

Org.nr. 976695372

Driftsinntekter 2021:

518 689' USD

(2020: 319 453' USD)

Resultater før skatt 2021:

-85 087' USD

(2020: -260 922' USD)

Selskapsform

ASA

Stiftet

1996

Ansatte

33

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Telefon: 66769900
Besøksadresse: Lensmannslia 4 1386 Asker
Faks: 66769910
E-post: tgsnopec@tgs.com
Hjemmeside: http://www.tgsnopec.com

Regnskapstall

2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 518 689 319 453 585 610
Driftsresultat -72 331 -264 233 128 996
Resultat før skatt -85 087 -260 922 126 710
Sum eiendeler 1 629 827 2 015 410 2 194 889
Egenkapital i % 68,4% 62,8% 70,4%
Valutakode USD USD USD

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: TGS ASA
Org.nr.: 976695372
Selskapsform: Allmennaksjeselskap
Daglig leder: Kristian Kuvaas Johansen
NACE-bransje: 71.122 Geologiske undersøkelser
Telefon: 66769900
Faks: 66769910
Adresse:

Askekroken 11

0277 Oslo

Postadresse:

Postboks 4114 Sjølyst

0217 Oslo

Stiftelsesdato: 21.08.1996
Registreringsdato: 28.08.1996
Aksjekapital: 31231860

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Daglig leder: Kristian Kuvaas Johansen-(f 1971)
Styrets leder: Christopher Geoffrey Finlayson-(f 1956)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: The Northern Trust Comp, London Br
Største aksjonær: The Bank Of New York Mellon Sa/Nv
Største aksjonær: FOLKETRYGDFONDET
Største aksjonær: Øvrige Aksjonærer

Sist oppdatert 2021