Trg Holding AS

Org.nr. 981936248

Driftsinntekter 2003:

13 809 000' NOK

(2002: 14 837 000' NOK)

Resultater før skatt 2003:

-1 361 000' NOK

(2002: 546 000' NOK)

Selskapsform

AS

Stiftet

2000

Ansatte

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Telefon: 24130000
Besøksadresse: Oksenøyveien 10 1366 Lysaker
Faks: 24130101

Regnskapstall

2003 2002 2001
Sum driftsinntekter 13 809 000 14 837 000 23 892 000
Driftsresultat 269 000 911 000 -378 000
Resultat før skatt -1 361 000 546 000 -4 029 000
Sum eiendeler 16 373 000 17 502 000 22 998 000
Egenkapital i % 17,6% 22,3% 23,5%
Valutakode NOK NOK NOK

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: TRG HOLDING AS
Org.nr.: 981936248
Selskapsform: Aksjeselskap
Daglig leder: Lars Kristian Kildahl
NACE-bransje: 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Telefon: 24130000
Faks: 24130101
Adresse:

Oksenøyveien 10

1366 Lysaker

Postadresse:

Postboks 243

1326 Lysaker

Stiftelsesdato: 15.04.2000
Registreringsdato: 18.04.2000
Aksjekapital: 50539900

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Daglig leder: Lars Kristian Kildahl-(f 1983)
Styrets leder: Kjell Inge Røkke-(f 1958)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: THE RESOURCE GROUP TRG AS

Sist oppdatert 2022