Aker Holding AS

Org.nr. 991368965

Driftsinntekter 2021:

' NOK

(2020: ' NOK)

Resultater før skatt 2021:

966 940' NOK

(2020: 1 558 751' NOK)

Selskapsform

AS

Stiftet

2007

Ansatte

Likviditetsgrad

Kommentar

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM
SKG
= Likviditetsgrad

SOM: Sum omløpsmidler

SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Kommentar

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene. Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

(ORS - FK) * 100
SGE
= Lønnsomhet

ORS: Sum omløpsmidler

FK: Finanskostnader

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Soliditet

Kommentar

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen.

Beregningsmodell:

SEK * 100
SGE
= Lønnsomhet

SEK: Sum egenkapital

SGE: Sum gjeld og egenkapital i år

Vis detaljert info

Kontaktinformasjon

Telefon: 24130000
Besøksadresse: Oksenøyveien 10 1366 Lysaker
Faks: 24130101
Hjemmeside: http://www.akerasa.com

Regnskapstall

2021 2020 2019
Sum driftsinntekter - - -
Driftsresultat -392 -2 073 -2 010
Resultat før skatt 966 940 1 558 751 -1 987 888
Sum eiendeler 4 388 085 3 421 054 5 060 790
Egenkapital i % 99,9% 99,9% 98,9%
Valutakode NOK NOK NOK

Kilde: Brønnøysundregistrene

Offisiell foretaksinformasjon

Juridisk navn: AKER HOLDING AS
Org.nr.: 991368965
Selskapsform: Aksjeselskap
NACE-bransje: 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler
Telefon: 24130000
Faks: 24130101
Adresse:

Oksenøyveien 10

1366 Lysaker

Postadresse:

Postboks 243

1326 Lysaker

Stiftelsesdato: 05.06.2007
Registreringsdato: 18.06.2007
Aksjekapital: 231700590

Kilde: Brønnøysundregistrene

Roller

Styrets leder: Øyvind Eriksen-(f 1964)

Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Største aksjonær: AKER ASA

Sist oppdatert 2021