Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag sin oppdaterte befolkningsframskrivning for resten av århundret.

Byrået lager flere prognoser basert på ulike forutsetninger. Anslaget for når vi passerer 6 millioner innbyggere er hentet fra det SSB omtaler som hovedalternativet. Tjue år senere, altså i 2060, kommer vi til å være rundt 6,5 millioner mennesker i Norge, ifølge den samme prognosen.

Dersom befolkningen vokser i takt med det høyeste anslaget for SSB, kan Norges befolkning være på over 7,5 millioner om rundt 40 år.

Stor vekst i sentrale strøk

SSB estimerer at befolkningsveksten vil være kraftig i sentrale strøk, og anslår at innbyggertallet i Oslo vil runde 700.000 innen fem år og 800.000 om rundt 20 år.

Det fremkommer av Befolkningsframskrivinger-rapporten til SSB, publisert tirsdag.

Videre estimerer byrået at innbyggertallet i Bergen vil runde 300.000 innen 15 år, samt at Trondheim vil nå 200.000 innbyggere innen fem år.(Vilkår)

Disse suvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: