Hytteeieren ble i Kristiansand tingrett idømt en bot på 400.000 kroner, mens Agder lagmannsrett skjerpet straffenivået til en bot på 500.000 kroner.

Hytteeieren fikk tillatelse til å bygge en fritidsbolig på en skrånende tomt ved sjøen i Søgne, vest for Kristiansand. Han fikk dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene fordi han ville skåne terrenget ved å bygge en terrassebasert løsning for hytta.

I ettertid viste det seg at mannen hadde bedt entreprenøren gjøre et langt mer omfattende sprengningsarbeid. Det ble sprengt ut rundt 2.000 kubikkmeter fast fjell, 75 prosent mer enn hva det var gitt tillatelse til.

I dommen fra tingretten heter det at arbeidet har etterlatt seg «et sår i terrenget som er særlig skjemmende fordi det ligger åpent i kystlinjen». Dommen omfattet også oppføring av to ulovlige murer og et hyttebygg 20 kvadratmeter større enn hva tillatelsen ga rom for.

Høyesterett viser i avgjørelsen til at det av allmennpreventive grunner skal komme kraftige reaksjoner i slike saker innen miljøkriminalitet.

I lagmannsretten ble mannen idømt sakskostnader på 100.000 kroner, men Høyesterett fastsatte dette beløpet til 50.000 kroner. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.