Det blir færre og færre bier – men ekspertene vet ikke hvorfor. Europaparlamentet har vedtatt en bieresolusjon for å ta vare på de livsviktige europeiske biene.

Eksperter i mange land har dokumentert at et stort antall bier har forsvunnet de siste årene, i det som blir kalt Colony Collapse Disorder (CCD) – et fenomen som innebærer at arbeidsbiene plutselig forsvinner fra bikubene og som resulterer i at bisamfunn kollapser. Det er mange faktorer som spiller inn, som for eksempel parasitter, sopp, stress, pesticider og virus.

Bieresolusjon
Den kraftige reduksjonen i biebestanden kan ha svært negative ringvirkninger for veksten av viktige avlinger, og det får EU-parlamentarikere til å ville handle.

Parlamentet vedtok en resolusjon tirsdag som innebærer at det blir viet mer midler til forskning, kravet om advarsler på plantevernmidler blir strengere, og det vil bli gitt insentiver til farmasøytiske selskaper som utvikler antibiotika.

Essensiell jobb
EU-kommisjonen anslår at 84 prosent av planteartene i Europa er avhengig av bestøvning, og mener at jobben som biene gjør, er verdt 22 milliarder euro, 171 milliarder kroner, for regionen.

– Biavl er avgjørende for samfunnet vårt fordi bestøvning spiller en essensiell rolle i det å opprettholde biologisk mangfold og for å bevare matsikkerheten og et bærekraftig europeisk landbruk, sier sosialistpolitikeren Csaba Sandor Tabajdi, som frontet den nye resolusjonen i Europaparlamentet.

Honning
Mangel på informasjon om biers helse har vært et hinder for å forstå hvorfor bestanden synker. I begynnelsen av 2012 vil EU-kommisjonen lansere et pilotprosjekt for å overvåke bienes helsemessige tilstand.

EU-landene produserer omkring 200.000 tonn honning i året, og det er Bulgaria, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn og Romania som er regionens viktigste produsenter.

EU-parlamentarikerne vedtok resolusjonen med et overveldende flertall, med 543 stemmer for og 16 imot. 92 unnlot å stemme.

Les også: Pest truer bier

Mystisk fenomen dreper USAs honningbier
(2008)
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.