Etter 12 år som Auris, heter Toyotas kompaktbil Corolla igjen. Navneblemmer kan vi vye støtt og stadig i en foranderlig verden. En fiks idé om at et navnebytte skulle sørge for volumvekst for den populære kompaktbilen, forlates endelig til fordel for navnet modellen strengt tatt har hatt siden 1966.