Flere av styret i Bionor Pharma sine forslag ble nedstemt på selskapets generalforsamling avholdt fredag.

Blant annet foreslo styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 38.958.637 kroner ved utstedelse av inntil 155.834.548 aksjer, hver pålydende 0,25 kroner.

En gruppe aksjonærer ledet av Lars H. Høie foreslo at styret revurderte forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved en generell fullmakt til kapitalforhøyelse, fremgår det av referatet fra generalforsamlingen lagt frem fredag kveld.

«Generalforsamlingen besluttet ikke å godkjenne forslaget til styrefullmakt til kapitalforhøyelse, i henhold til de nærmere detaljer i stemmeoversikten inntatt som vedlegg til protokollen», heter det.

Videre ble styrets forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse til bruk i selskapets incentivprogram, samt et forslag om å tilby styrets medlemmer et honorar i form av nye aksjer i selskapet nedstemt.

Kontanthonoraret til styret ble godkjent, men generalforsamlingen godkjente ikke valgkomiteens forslag om tilleggshonorar i form av nye aksjer utstedt til styrets medlemmer. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse til bruk i selskapets incentivprogram ble også nedstemt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.