Etter en relativt stabil utvikling i antall konkurser frem til og med oktober i fjor, snudde trenden i november.

– Antallet økte i desember, januar og februar for å synke i mars. Det var på grunn av påsken som i år kom i mars og i fjor i april. Vi spådde derfor en betydelig økning i april, men er overrasket over at den er på hele 63,6 prosent, sier Per Einar Ruud i kredittanalyseselskapet Bisnode.

Ny rekord?

De siste 12 månedene har 6407 norske selskaper gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. I rekordåret 2009; året etter finanskrisen slo inn for fullt, gikk 6449 selskaper over ende.

– Det betyr at vi er på full fart mot et nytt rekordår dersom trenden så langt i år fortsetter, sier Ruud.

Tallene for årets fire første måneder viser en samlet økning i antall konkurser på 15,9 prosent. Tjenesteyting topper med en økning på 26 prosent fulgt av industri, hotell/restaurant og detaljhandel som alle ligger på pluss rundt 20 prosent.

– Men situasjonen for norsk økonomi er jo ganske god for tiden?

– Ja, makrobildet er positivt med gode nøkkeltall, fortsatt lavt rentenivå og lav arbeidsledighet. Det er derfor ikke så lett å forklare hvorfor stadig flere selskaper går konkurs eller blir tvangsavviklet. Men vi ser det pågår strukturendringer i flere sektorer; kanskje særlig innen detaljhandel der vi har sett flere store selskaper gå over ende, som Til Bords og Habitat mens Nille er overtatt av banken. Det har nok også vært en overetablering innen handel som først nå slår ut i konkursstatistikken, sier Ruud.

Hopp for bygg & anlegg

565 selskaper innen bygg & anlegg gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i første tertial, en økning på snaut ti prosent som følge av en kraftig økning i april. Denne sektoren er størst målt i antall, foran tjenesteyting med 373 selskaper og detaljhandel med 310.

– Man skulle kanskje tro at man med gode tider generelt i norsk økonomi også hadde behov for mye tjenester. Så jeg har ikke noen god forklaring på at denne bransjen øker mest. Det kan muligens ha noe med ettervirkninger etter omstruktureringen i oljebransjen å gjøre. Jeg ser også at det arbeides mye med effektivisering og kostnadskutt rundt omkring i bedriftene nå, sier Ruud.(Vilkår)

Vårens motorsykler
Geir Andreas Arnestad, daglig leder for AMD Motorsykler AS, viser frem vårens mest solgte motorsykler.
01:07
Publisert: