Norge har gitt 3,5 milliarder kroner til Syria – uten plan og risikovurdering. Men, nå skal Utenriksdepartementet sørge for å få en overordnet strategisk plan for utviklingssamarbeidet.

I over femti år har Norge pøst ut milliarder til bistand. Målet har alltid vært utvikling slik at fattige land kunne stå på egne ben.