Gode evalueringer er nødvendige hvis konsentrasjonen og fokuseringen som er etterspurt i de siste ukenes bistandsdebatt skal bli en realitet.

Evalueringen av norsk likestillingsbistand, som evalueringsavdelingen i Norad nylig publiserte, pekte på de konkrete konsekvensene av å gape over for mye. Norges internasjonale omdømme på likestillingsfeltet er god og mye av det som gjøres er nyttig og riktig, samtidig viste evalueringen at mange initiativ ikke oppnår så mye, fordi kompetanse og kapasitet til å følge opp er begrenset.