I et kvart århundre har jeg arbeidet verden over, og til stadighet pekt til den nordiske modellen som bevis på at moderne kapitalisme kan kombineres med anstendighet, rettferdighet, tillit og miljømessig bærekraft. Den «nordiske veien» har bidratt til å overbevise verden om at det virkelig finnes en sti mellom den vulgære ulikheten i amerikansk kapitalisme og den feilslåtte planøkonomien til så mange stagnerende økonomier.