Smått best i bistand

Er produktiv bistandspolitikk mulig? Mindre og lokale prosjekter er som regel bedre enn store og nasjonale prosjekter.

Publisert: Oppdatert:

På Dogodogo-senteret i Banju i Tanzania får fattige ungdommer en toårig yrkesutdannelse som forbereder dem på arbeidslivet. Etter endt opplæring får elevene utstyr slik at de kan sette opp en egen business. Senteret støttes av Kirkens Nødhjelp.
På Dogodogo-senteret i Banju i Tanzania får fattige ungdommer en toårig yrkesutdannelse som forbereder dem på arbeidslivet. Etter endt opplæring får elevene utstyr slik at de kan sette opp en egen business. Senteret støttes av Kirkens Nødhjelp. (Foto: Marit Hverven)