På torsdagens pressekonferanse fikk sentralbanksjef Øystein Olsen spørsmål om den digitale valutaen bitcoin.

– Det er vanskelig å se på bitcoin som en ny valuta. Det brukes som betalingsmiddel, men det er noen store spørsmål knyttet til om dette på noen som helst måte kan overta, sier han.

– Du har ingen tro på bitcoin som valuta?

– Bitcoin har den siden ved seg at det ikke står en sentralbank bak som sikrer tilliten til at det er en stabil verdi. Bitcoin har noen alvorlige mangler som pengeenhet og valuta, svarer Olsen.

Bitcoin ble utviklet i 2008 og 2008, og har ingen sentral utsteder eller kontroll. I april i år ble den anerkjent som en valuta i Japan.

Bitcoin-kursen har gått fra 2700 dollar på sensommeren til nærmere 17.000 dollar nå.

– Jeg vil minne om at et nøkkelord for det å opprettholde stabilitet rundt enhver valuta er at det står en sentralbank bak som skaper tillit til den verdien. I dag uttrykkes det gjennom at vi har som oppgave å holde inflasjonen lav og stabil, sier Olsen

– Er dette en advarsel?

– Ja, du kan godt tolke det som en advarsel mot å tro at pilene alltid peker oppover. Det er vanskelig å se at bitcoin skal være et helt stabilt investeringsobjekt, svarer sentralbanksjefen.

Samtidig understreker Olsen at det er viktig å «ha flere tanker i hodet samtidig».

– Teknologien som ligger bak bitcoin, er helt åpenbart både interessant og fremtidsrettet, sier han.(Vilkår)