To svarte travhester og en gul veiskrape har hele Leangen travbane for seg selv. Inne i den 80-tallsinspirerte Travkroa – som ligger i tribuneanlegget fra samme tiår – sitter en håndfull stamgjester. Enigheten er tilsynelatende unison om at travbanen skal bestå – og ikke erstattes av boligkomplekser, slik et styreflertall hos eieren Midt-Norge Travforbund ønsker.