Forlagssjef Richard Aarø i Henrik H. Langelands forlag, Tiden Norsk Forlag, har ikke gitt opp å få publisert forfatterens Aker-bok.

Jubileumsboken var et bestillingsverk fra Aker, og skulle etter planen vært utgitt i anledning Akers 175-årsjubileum i 2016. Men så ble det krangel om lønn, beskyldninger om trusler, ubesvarte telefonoppringninger og dragkamp om over 200 endringer i manus.

Akers informasjonsdirektør Atle Kigen sa fredag at alle parter ved starten av prosjektet var innforstått med at «ett utfall kunne bli at det ikke ble noen bok».

– Blir den utgitt i strid med inngåtte avtaler, vil de som måtte ta seg tid til å lese boken, selv kunne ta standpunkt til det. I Aker bruker vi ikke mer tid på saken, men er en erfaring om forretningsmoral rikere, sa Kigen til DN fredag.

Ikke enige

– Oppfatter Tiden at avtalene Atle Kigen henviser til, er til hinder for at boken utgis?

Forfatter Henrik Langeland fikk i 2014 i oppdrag å skrive historien om Aker. På forfatterens arbeidsbord ligger manuset på 500 sider.
Forfatter Henrik Langeland fikk i 2014 i oppdrag å skrive historien om Aker. På forfatterens arbeidsbord ligger manuset på 500 sider. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

– Tiden har hele tiden hatt en selvstendig avtale med Aker om å utgi boken i ordinære salgskanaler. Da vi ble informert om Akers beslutning om ikke å benytte Langelands bok som en del av jubileumsfeiringen, var det naturlig for oss å ta opp denne delen av avtalen vår med Aker. De siste ukene har vi vært i dialog med Aker om en slik utgivelse, men vi har foreløpig ikke kommet til enighet, sier Aarø.

«Uforståelig»

– Hvordan vil Tiden gå frem med tanke på å utgi boken?

– Forlaget har en økonomisk interesse av å utgi denne boken, men langt viktigere for oss er det at boken faktisk blir utgitt. Det er lagt inn en betydelig innsats fra forfatter, forlag og Akers side, og «Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid» er blitt en fremragende fortelling og en viktig historie om norsk industri i nyere tid. Aker som selskap og flere av selskapets ledere kommer godt ut av boken. Det er uforståelig for oss som jobber med det frie ord, at denne boken ikke skal kunne leses av et interessert publikum. Vi ønsker derfor å videreføre dialogen med Aker, sier Aarø.

Ikke hva Røkke så for seg

Hovedeier Kjell Inge Røkke (59) i Aker har ifølge forfatter Langeland gitt klar beskjed om at jubileumsboken om konsernet ikke var blitt slik han ønsket.

– Realiteten er simpelthen den at hovedaksjonæren syntes det ikke var den boken han hadde sett for seg. Dette fortalte han meg den 30. august i år i Akers kantine på Fornebu, altså halvannet år etter at jeg leverte opprinnelig manus og syv måneder etter at endelig versjon var innlevert. Det er han selvsagt i sin fulle rett til, og jeg har ingen uoverensstemmelser med Kjell Inge Røkke. Han kommer dessuten godt ut av det i boken, fortalte Langeland fredag.

Manuskriptet på over 500 sider har tittelen «Eventyrerne – en fortelling om Aker i vår tid». Langeland har jobbet med prosjektet siden 2014.

– Ettersom manus allerede foreligger, hvor raskt vil boken kunne utkomme?

– Det gjenstår å se, sier Aarø.

– Hvordan reagerer du på Kigens utsagn om at han og Aker er en erfaring om forretningsmoral rikere?

– Jeg synes det han sier om at «de som måtte ta seg tid til å lese boken selv kan ta standpunkt» er mer relevant enn forretningsmoral i denne sammenheng, sier Richard Aarø.(Vilkår)

Se Teslas nye superbil i fart
Om to-tre år kan du kjøper Teslas nye generasjon av Roadster, som akselererer raskere enn noen annen bil.
00:31
Publisert: