Forfatter Henrik H. Langelands jubileumsbok om industrikonsernet Aker falt ifølge Langeland ikke i smak hos hovedeier Kjell Inge Røkke. Nå er den stanset av Aker.

Underveis endte prosjektet i krangel om lønn, beskyldninger om trusler, ubesvarte telefonoppringninger og dragkamp om over 200 endringer i manus.

Generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) har ikke kjennskap til konflikten mellom Langeland og Aker utover DNs artikkel.

Generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Generalsekretær Tore Slaatta i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Han reagerer likevel sterkt på det Langeland forteller om at en lønnsutbetaling fra Aker i desember i fjor plutselig uteble.

Langeland sier han oppfattet dette som en trussel, etter at han hadde påpekt manglende samsvar mellom det han opplevde som et diktat fra Akers side om innholdet i boken, og den frie stillingen han var lovet i avtalen med konsernet.

– At det kuttes på honorar for å styre og påvirke et arbeid, er helt forkastelig. Begge parter kunne søkt råd og funnet ut av dette, for eksempel med hjelp av NFFO, skriver Slaatta i en epost.

Bør være klare avtaler

Akers informasjonsdirektør Atle Kigen har avvist at Langeland ikke fikk betalt i henhold til avtaler. Ifølge Kigen fikk Langeland «utbetalt lønnen som avtalt noen dager senere» i desember 2016.

Atle Kigen, informasjonsdirektør i Aker.
Atle Kigen, informasjonsdirektør i Aker. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Vi har forholdt oss til juridiske og økonomisk avtaler med Henrik Langeland. Punktum, sier Kigen.

Totalt har Aker betalt tre millioner kroner til forfatter og forlag for boken selskapet nå har stanset.

– Kjenner NFFO til lignende saker der en oppdragsbok er skrinlagt fordi innholdet ikke ble slik oppdragsgiver så for seg?

– Personlig kjenner jeg ikke saker der dette er så dårlig behandlet. Det bør være klare avtaler og avklart på forhånd hvordan oppdragsgiver kan intervenere i teksten. Dersom det gis aksess til bestemte kilder, kan det gi oppdragsgiver større grunn til kontroll, men forfatteren bør også passe på at man inngår gode kontrakter som gir nødvendig autonomi. Det høres ut som Langeland og Aker ikke har gjort tilstrekkelig godt forarbeid. En god idé kan være for en forfatter å kontakte NFFO før man starter på et slikt arbeid, skriver Slaatta.

Mye erfaring krever mye frihet

Generalsekretær Mette Møller i Den norske Forfatterforening er selv advokat og antar det i saker som dette koker ned til formuleringene i avtalen som er inngått mellom partene.

– Å ha inngått en engasjementsavtale med månedlige lønnsutbetalinger virker jo i utgangspunktet veldig ryddig. Men jeg vil tro erfarne forfattere vil kreve ganske stort frihetsrom i slike avtaler, sier Møller.

Hun understreker at skjønnlitterære forfattere vanligvis skriver «på spek», altså uten å ha inngått noen avtale om utgivelse eller lønnsbetingelser på forhånd.

Forfatter Henrik H. Langeland fikk i 2014 i oppdrag å skrive historien om Aker. Utgivelsen av boken er stoppet. På pulten ligger bokmanuset.
Forfatter Henrik H. Langeland fikk i 2014 i oppdrag å skrive historien om Aker. Utgivelsen av boken er stoppet. På pulten ligger bokmanuset. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

– Det er overhodet ikke vanlig for skjønnlitterære forfattere å være lønnet eller inngå engasjementsavtaler, så vi har ingen praksis eller erfaring med slik oppdragsskrivning i Den norske Forfatterforening. Vi bistår når det gjelder andre typer oppdrag, altså annet enn skriving av manus til en hel bok, sier Møller.

Vanskelig å avtale fordelaktig historieskriving

På generelt grunnlag antar Møller at det er vrient strengt å avtalefeste hva en bok skal inneholde.

– Jeg vil for eksempel tro det er vanskelig for en oppdragsgiver å skrive i en slik avtale at bare fordelaktige ting skal komme frem. Det vil veldig få forfattere synes er interessant, sier hun.

– Her er jo kjernen at bestilleren har fått en vare som ikke er slik han forventet. De som bestiller slike ting, er kanskje ikke vant med at oppdragstagere føler seg så frie som de faktisk gjør. Det som skjer, er at hvis man engasjerer en kunstner og gir frie tøyler, så vet man ikke hva man får. Her peker uansett alt tilbake til formuleringene i avtalen mellom partene, sier Mette Møller.(Vilkår)

Verdens første bil i titan
Denne uken ble bilen Vulcano Titanium presentert på Dubai Motor Show.
00:43
Publisert: