– Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug Mads Nygaard i en pressemelding.

Torsdag ettermiddag annonserte Aschehoug at de velger å bestride vedtaket om en bot på nærmere 9,7 millioner kroner for kartellvirksomhet.

Snaue 40 minutter etter pressemeldingen fra Aschehoug kom meldingen fra Gyldendal om at de har valgt å gjøre det samme.

Aschehoug og Gyldendal ble sammen med Cappelen Damm og Schibsted forlag bøtelagt av Konkurransetilsynet for brudd på konkurranselovens § 10 i mars.

«Uriktig forståelse av loven»

Gyldendal stevner Konkurransetilsynet for retten over boten på snaut 7,9 millioner kroner.

Etter en grundig gjennomgang, sier Gyldendal seg uenige med Konkurransetilsynet, og går til søksmål for å få prøvd vedtaket for retten, skriver forlaget i sin pressemelding.

– Vår mening er at Konkurransetilsynets vedtak bygger på en uriktig forståelse av loven og av de faktiske forhold, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

Konkurransetilsynet fattet 22. mars vedtak om brudd på konkurranseloven overfor de fire forlagene.

Tilsynet mener forlagene kollektivt boikottet bokdistributøren Interpress, som Reitan-familien eide.

De fire forlagene har på sin side vært medeiere i distributøren Bladcentralen, som har fått en stadig mer dominerende rolle som leverandør av bøker til dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.

Tre av fire stevner

Fra før er det kjent at også Cappelen Damm vil gå til sak for å få omgjort sitt gebyr på 9,1 millioner kroner.

Tre av fire forlag har dermed valgt å bestride Konkurransetilsynets avgjørelse, etter at Schibsted Forlag, som i dag eies av Vigmostad & Bjørke, valgte å betale sitt gebyr på nærmere 4,6 millioner, og avstå fra søksmål.

Fristen for å gå til søksmål var satt til fredag 22. september.

Mener gebyret var korrekt

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at selskapene er i sin fulle rett til å bringe saken inn for rettssystemet, etter at det i vedtaket fra Konkurransetilsynet ikke ble gitt mulighet for klage.

– Forlagene har hatt en frist på seks måneder etter vårt vedtak, og vi tar til etterretning at de nå tar ut søksmål, sier han.

– Var det ventet?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Vedtaket ble oppfattet som strengt. Kan det ha vært en katalysator for bestridelsene?

– Konkurransetilsynet er av den oppfatning at dette var et grovt brudd på konkurranseloven, og gebyrene som ble gitt reflekterer det. Nå er det opp til retten å ta den endelig avgjørelsen.

Nese sier nå at Konkurransetilsynet i første omgang vil gjennomgå søksmålene, og utarbeide et tilsvar til retten.

– Det vanlige er at Regjeringsadvokaten opptrer som prosessfullmektig på våre vegne. Det er en omfattende prosess, så det vil nok ta noe tid før denne saken blir berammet, sier han.

Saken opp på nyåret

– Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere da den nå skal behandles av rettsvesenet, skriver kommunikasjonssjef Mona Ek i Aschehoug i en epost til DN.

Heller ikke Gyldendal vil kommentere saken videre overfor DN, sier kommunikasjonsdirektør Alexander Even Henriksen.

Ek sier saken sannsynligvis blir berammet på nyåret.

– Vi tar utgangspunkt i det, men vi vet ikke hvor lang tid en prosess som dette tar, sier hun.(Vilkår)