– Det stemmer, sier Pål Bergdahl på spørsmål om han har sluttet som toppsjef i bok- og bladforlagenes distribusjonsselskap, milliardbedriften Bladcentralen.

Bergdahl bekrefter at han sluttet på dagen tidligere denne uken.

– Det ble kunngjort i organisasjonen på mandag.

– Hva er bakgrunnen for avgangen?

– Det har jeg og styret en avtale om at vi ikke uttaler oss mer om. Ta kontakt med styreleder Kjetil Opaas. Det er det mest ryddige, sier Bergdahl.

Bergdahl har vært sjef i Bladcentralen i ni år. Han har ingen ny arbeidsgiver nå.

– Hva skal du drive med?

– Jeg har ikke inngått noen ny arbeidsavtale, sier han.

Starter jakt på erstatter

Styreleder Kjetil Opaas (59) representerer Egmont Publishing i Bladcentralens styre. Han sier tiden var inne for et skifte.

– Dette er en samtale Pål og jeg har hatt sammen. Vi har kommet frem til at Pål har vært der i ni år og jobbet gjennom mange omstillinger, store og små. Sammen har vi funnet ut at det var naturlig at Pål nå gir den stafettpinnen videre. Jeg har i utgangspunktet akseptert hans fratredelse. Styret setter nå i gang en prosess for å finne en erstatter, sier Opaas.

Samtidig berømmer han jobben Bergdahl har gjort for Bladcentralen.

– Hvorfor skjer dette så brått?

– Utover det jeg allerede har sagt, har jeg ingen kommentar til det. Han har gjort en meget solid jobb og nå er det naturlig å se på hvordan vi skal ta dette videre, sier Opaas.

Erik Thorhallsson er konstituert som administrerende direktør i Bladcentralen inntil videre.

Fallende inntekter

Bladcentralen spiller en nøkkelrolle i distribusjon av bøker og blader til cirka 4700 kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker i Norge.

Men i 2017 sank driftsinntektene med 14 millioner kroner til 208 millioner kroner. Det er et fall på 6,3 prosent, og selskapet fikk et underskudd på vel 100.000 kroner ifjor.

Dette inntektsbortfallet utløste kostnadskutt, og i september fikk alle ansatte tilbud om sluttpakker. Resultatet var en frivillig nedbemanning av 20 årsverk frem mot utgangen av 2018. Det skriver styret i sin årsberetning for 2017.

Samlede ytelser til Bergdahl var 2,4 millioner kroner i 2017. Av dette utgjorde bonus for 2016 og lønn tilsammen litt over 2,1 millioner kroner.

Det fremgår av årsrapporten at daglig leder har avtale om sluttvederlag på en halv årslønn.

– Er bakgrunnen for Bergdahls avgang omsetningsfall og manglende lønnsomhet?

– Arbeidet som Pål og administrasjonen gjorde sammen med eierne i 2016 og 2017, førte til at vi nå har satt selskapet i posisjon til å videreutvikle de mulighetene vi har innen salgs- og distribusjonstjenester overfor kunder og leverandører, sier styreleder Opaas.

Vitnet i kartellsak

Tre av Bladcentralens eiere, Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug, fikk i 2017 overtredelsesgebyrer på tilsammen 26,7 millioner kroner av Konkurransetilsynet.

Tilsynet mener forlagene i 2014 samarbeidet om boikott av den Reitan-eide distributøren Interpress, som konkurrerte med forlagenes eget distribusjonsselskap, Bladcentralen.

De tre forlagene var uenige og stevnet Konkurransetilsynet for retten for å få opphevet vedtaket og bøtene. Pål Bergdahl var ett av flere vitner da saken gikk i Oslo tingrett i vår.

Det endte med at retten senket det samlede gebyret forlagene må betale fra 26,7 millioner kroner til 13,5 millioner kroner. Samtidig fastholdt dommen at forlagene har brutt konkurranseloven.

«Med det resultat retten har kommet frem til har ingen av partene vunnet saken», skrev tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen i dommen som ble avsagt rett før ferien.

– Har din avgang sammenheng med rettsaken?

– Det må du spørre styreleder om, sier Pål Bergdahl.

Styrelederen Kjetil Opaas svarer slik på samme spørsmål:

– Nei.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Jimmie Åkesson til DN: Det er særlig én ting Frp har bevist for Sverigedemokraterna
01:05
Publisert: