Regjeringen fremla torsdag forslag om nye regler for boksalg.

Sentralt er forslaget om at fastprisordningen for nye bøker skal løpe maksimalt 12 måneder frem i tid fra en bok utgis første gang.

Dette er en omlegging fra dagens ordning, der fastprisperioden løper fra utgivelsesdato og frem til 1. mai året etter, altså maksimalt 16 måneder.

Fastprisordningen er sentral for forlagenes, bokhandlenes og forfatternes inntjening, og sikrer bredde i norske utgivelser. Årsaken er at bokavtalen sikrer bokbransjen mot priskrig på bøker i den første tiden, da nye bøker selger best.

To modeller

Departementet vil ha innspill på to ulike modeller.

  • Modell 1 innebærer at fastpris på førsteutgivelser fra utgivelsesdato og inntil 12 måneder. For nye formater av samme bok, for eksempel pocket, e-bok eller lydbok, foreslås det være kortere fastprisperioder.
  • Modell 2 innebærer at det bare skal være én fastprisperiode per verk, uavhengig av format. Denne løper fra utgivelsesdato og 12 måneder frem i tid.

Krever unntak

Fordi konkurranseloven forbyr prissamarbeid, krever fastprisordningen unntak fra konkurranseloven.

– Forslagene skal styrke konkurransen i bokmarkedet, samtidig som det fortsatt legges til rette for bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet for norsk litteratur, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener konkurransen styrkes ved at man går bort fra dagens koordinerte frislipp av bokprisene 1. mai.

– Nå kommer alle fjorårets bøker på salg samtidig. Med vår løsning, kan de komme på salg på ulike tider. Det håper vi vil stimulere priskonkurransen mellom bokhandlene, sier Røe Isaksen i pressemeldingen.

Heidi Marie Kriznik er leder i Forfatterforeningen.
Heidi Marie Kriznik er leder i Forfatterforeningen. (Foto: Oktober forlag)

Kritisk forfatterforening

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik synes det er bra at fastprisprinsippet videreføres.

Men hun mener 12 måneder i utgangspunktet er for kort, og er kritisk til forslaget om tre og seks måneder for nye formater.

Hun er også skeptisk til modell 2, der prisen på en ny bok låses i en periode på 12 måneder, men nye formater ikke utløser nye fastprisperioder slik som i gjeldende avtale.

– Dette har betydning for forfatternes royalty. Man kan for eksempel tenke seg at det kan bli ulik praksis for forlag som har strømmetjenester og de som ikke har det. I praksis kan det da bli svært kort fastpris på enkelte formater, hvis forleggerne venter til slutten fastprisperioden med å utgi nye formater. Dette er komplekst, sier Kriznik.

Kriznik påpeker at ingen andre land i Europa med faste bokpriser har en lignende ordning.

Regjeringen foreslår fire års varighet for forskriften, altså frem til utgangen av 2022. Høringsfristen er satt til 12. februar 2019.

Leder i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen.
Leder i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen berømmer forslaget om en individuell og lik fastprisperiode for alle titler.

– Fastprisen avhenger ikke lenger av når forlagene velger å utgi bøkene, men den er lik innenfor for alle titler innenfor de enkelte format. Det beste ville være om også formatene likestilles, skriver hun til DN.

Hun skriver at de er usikre på effekten av det nye forslaget om en fastprisperiode for verket.

– Hvordan fastprisen fungerer for det enkelte format vil avhenge av når forlagene utgir det enkelte format. Vi tror det er viktigere for litteraturen at alle titler og format likestilles. Forlagene selger flere og flere titler i andre kanaler. Da er det naturlig at de også tar høyde for dette i sine avgjørelser. Fastprisen er et universelt virkemiddel for leser og forfatter, sier Stensen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Black Friday-tilbudet som får de unge til å gå bananas med pengene
Samme uskyldige lek mange vil huske fra 70-tallet. Bare at nå er det milliardindustri.
01:06
Publisert: