Henrik Kolderup fra Regjeringsadvokaten slo fast at kaffemøter, samtaler, eposter og tekstmeldinger mellom Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted Forlag beviser at storforlagene gjennomførte en ulovlig, kollektiv boikott av Interpress i 2014.

– De opptrådte koordinert etter disse samtalene. Det er her lovligheten etter Konkurranselovens paragraf ti passeres etter Konkurransetilsynets syn, sa Kolderup i Oslo tingrett.

Tirsdag var fjerde dag av en fire uker lang rettssak i Oslo tingrett.

Der har Norges tre største forlag, Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal, stevnet Konkurransetilsynet for å få opphevet et vedtak om overtredelsesgebyr på 32 millioner kroner fra i fjor. Kolderup er prosessfullmektig for staten og Konkurransetilsynet.

Også Schibsted Forlag ble straffet for å ha deltatt i boikotten, men er siden overtatt av Vigmostad & Bjørke og ikke lenger del av rettssaken.

Reagerte på beskjed fra Reitan

Konkurransetilsynet mener de tre forlagene, som er Norges største, samarbeidet om en kollektiv boikott mot det Reitan-eide distribusjonsselskapet Interpress.

Boikotten kom, ifølge Kolderups oppsummering av saken tirsdag, som en reaksjon på en beskjed Reitan hadde gitt forlagene 10. januar 2014: Heretter måtte de benytte det Reitan-eide distribusjonsselskapet Interpress dersom de ville selge bøker gjennom Reitans kioskkjede Narvesen.

Narvesen var en betydelig salgskanal for forlagene. Kjeden sto alene for en femtedel av alt boksalg i det såkalte massemarkedet, som omfatter kiosker, dagligvarebutikker, postkontor og bensinstasjoner.

Forlagene hadde også sitt eget distribusjonsselskap Bladcentralen (BC) å ta hensyn til. Bladcentralen konkurrerte med Interpress (IP) om å levere til massemarkedet.

Den direkte følgen av beskjeden fra Reitan-systemet var at Bladcentralen ville bli utestengt fra å levere bøker til den betydelige kunden som Narvesen-kioskene var.

Fryktet å bli etterlatt på perrongen

I en intern epost i Gyldendal, sendt fire dager etter beskjeden fra Reitan-systemet, var analysen at «IP og Narvesen har samme eier og Reitan ønsker å redde IP ved at BC nektes levering til Narvesen på vekstområdet bokhandelspocket».

Spørsmålet var hvordan de store forlagene skulle forholde seg til utfordringen fra Reitan. Et forlag som sa ja til å handle med Interpress kunne få kjeden for seg selv, hvis de andre sa nei. Motsatt ville et forlag som sa nei, miste alt salg i den viktige kioskkjeden.

– De risikerte altså å bli stående alene på perrongen, mens de andre forlagene tok Narvesen-toget. Så begynte de å snakke sammen, sa advokat Henrik Kolderup i sitt innledningsforedrag.

Strid om faktum

Cappelen Damms konsernsjef Tom Harald Jenssen har tidligere sagt seg grunnleggende uenig i grunnlaget Konkurransetilsynets vedtak bygger på.

Advokat Olav Kolstad fra Advokatfirmaet Schjødt, som representerer Cappelen Damm, har kritisert tilsynets fremstilling av saken som konstruert, selv om den ved første øyekast kan virke tilforlatelig.

– Sentrale deler av faktum er utelatt, hevdet Kolstad i retten i forrige uke.

Aschehoug har vist til at det meste våren 2014 handlet om å få Jo Nesbøs nye kriminalroman «Sønnen» ut i flest mulig utsalgssteder. Forlaget inngikk derfor avtale med Interpress om å distribuere «Sønnen» til Narvesen og Posten, selv om Bladcentralen noen måneder tidligere var blitt valgt som enedistributør av Aschehougs bøker.

Dette viser at det slett ikke var snakk om noen boikott, har advokat Anders Ryssdal fra Advokatfirmaet Glittertind hevdet.

Advokat Siri Teigum i Advokatfirmaet Thommessen representerer Gyldendal og mener staten ikke har klart å skille snørr og barter – altså helt legitimt strategiarbeid i Bladcentralen og ulovlig samarbeid om boikott – i fremstillingen av saken.(Vilkår)

Skal være så bra at selv de beste fotballspillerne i verden blir bedre av å spille det
- Det vi trener på her er å se vekk fra ballen, sier gründer Odd Skarheim som har utviklet et VR-program for mental trening av fotballspillere.
01:39
Publisert: