Sammen med Aschehoug og Gyldendal gikk forlaget til sak mot staten etter at Konkurransetilsynet hadde ilagt dem gebyrer på totalt 27 millioner kroner for kartellvirksomhet.

Tilsynet mente forlagene hadde samarbeidet ulovlig og drevet en kollektiv boikott av Interpress. Målet skal ha vært å begrense konkurransen i massemarkedet ved å unnlate å bruke Interpress til å levere bøker til Reitan Convenience.

I Oslo tingrett ble forlagenes samlede gebyrer halvert, men domstolen ga staten medhold i at de tre selskapene hadde samarbeidet ulovlig. Cappelen Damm mener de ikke har gjort noe som er i strid med konkurranseloven, og at det dermed ikke er noe grunnlag for milliongebyret.

Etter at dommen var falt, lovet konsernsjef Tom Harald Jenssen å gå grundig gjennom domspremissene, og nå er konklusjonen klar:

«Cappelen Damm mener tingrettens dom gjennomgående beror på uriktig bevisbedømmelse og uriktig rettsanvendelse og har derfor anket dommen til Borgarting lagmannsrett for å få opphevet vedtaket fra Konkurransetilsynet», skriver forlaget i en pressemelding søndag.

Cappelen Damm mener bevisene bekrefter at forlaget ikke deltok i noe ulovlig samarbeid, blant annet fordi det ikke hadde samarbeidet med Interpress siden 2008. Interpress ga opp bokvirksomheten i 2014.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.