Tom Harald Jenssen er den mektigste mannen i norsk bokbransje som styreleder i Forleggerforeningen og konsernsjef i landets største forlag, Cappelen Damm.

For andre gang på noen få år har selskapet havnet i Konkurransetilsynets søkelys. Jenssen bekrefter at Cappelen Damm for kort tid siden kom uanmeldt til forlagshuset, som også eier Tanum, en av de store bokhandelkjedene.

Tom Harald Jenssen er konsernsjef i Cappelen Damm.
Tom Harald Jenssen er konsernsjef i Cappelen Damm. (Foto: Mikaela Berg)

– Det stemmer at vi hadde besøk av Konkurransetilsynet i januar. Vi samarbeider selvfølgelig med Konkurransetilsynet for at de skal få all den informasjonen de trenger for å gjennomføre sin saksbehandling. Når det er sagt, så har vi ingen kjennskap til at det skal ha foregått noe ulovlig hos Cappelen Damm og vi kjenner derfor heller ikke til bakgrunnen for Konkurransetilsynet besøk, sier Tom Harald Jenssen.

Gyldendals kommunikasjonsdirektør Alexander Henriksen bekrefte at tilsynet også var hos dem i januar,

– Vi samarbeider med dem for at de skal få den informasjonen de trenger, sier Henriksen.

Det samme gjør Mona Ek i Aschehoug.

– Vi samarbeider naturligvis med KT for å gi dem den informasjonen de trenger. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for aksjonenm skriver hun i en tekstmelding.

Også Vigmostad & Bjørke, landets fjerde største forlagsgruppering, fikk Konkurransetilsynet på uanmeldt besøk.

– Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos Vigmostad & Bjørke i januar. Vi er ikke kjent med at vi har vært involvert i noe ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Foreløpig vet vi ikke vi mer om grunnlaget for denne aksjonen, men samarbeider etter beste evne med Konkurransetilsynet ved å gi de tilgang på informasjon og besvare deres spørsmål, skriver Arno Vigmostad i en epost.

De fire forlagene sitter med mye makt i det norske bokmarkedet:

Cappelen Damm eier bokhandelkjeden Tanum, Gyldendal eier bokhandelkjeden Ark, Aschehoug er storeier i Norli, mens Vigmostad & Bjørke kontrollerer Haugenbok.no, E-BOK. NO, Akademika og VB Import.

Bevissikring hos flere aktører

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurranetilsynet sier den såkalte «uanmeldte kontrollen» skjedde i forbindelse med en ny sak, som ikke har sammenheng med tidligere saker knyttet til konkurranseforholdene i det norske bokmarkedet.

– Den har ikke sammenheng med tidligere saker. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på det enn å bekrefte at vi har vært på bevissikring hos flere aktører i bokmarkedet, sier hun til DN.

Laastad sier at bevissikringen formelt ble avsluttet i forrige uke.

– På vanlig måte har vi beslaglagt en god del elektronisk og fysisk materiale. Jobben fremover blir å gjennomgå dette, med omfattende juridiske og økonomiske analyser. Det er for tidlig å si noe mer om veien videre, sier Laastad.

– Dette er ikke første gang dere undersøker brudd på konkurranseloven i bokmarkedet. Har dere konkret sett dere ut dette området?

– Det er en vurdering vi gjør i alle type markeder. Når vi blir oppmerksomme på mulige lovbrudd, undersøker vi de tilfellene i alle bransjer. Vår oppgave er å håndheve konkurranseloven til det beste for forbrukeren, sier Laastad.

I en melding forklarer tilsynet at bakgrunnen for bevissikringen er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig nyttbrudd på konkurranseloven § 10.

Saken gjelder et mulig ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon, heter det i meldingen fra Konkurransetilsynet.

Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet har beslaglagt relevant materiale.

Hos Kagge Forlag ligger alltid den røde løperen ute.
Hos Kagge Forlag ligger alltid den røde løperen ute. (Foto: Erling Kagge)

Kagge: Rød løper, men ingen på besøk

Erling Kagge i Kagge Forlag skriver i en melding at han ikke hørte om Konkurransetilsynets aksjon før fredag morgen, og sender et bilde av forlagets røde løper.

– Hos oss i Kagge Forlag ligger alltid den røde løperen klar. Så langt har vi heldigvis kun opplevd å se glade kolleger og fornøyde forfattere komme gående, skriver Kagge i en tekstmelding.

Har vært på besøk før

Det er ikke første gang Konkurransetilsynet har kommet på uanmeldt besøk hos forlag og andre som driver med bøker.

8. april 2014 gjennomførte Konkurransetilsynet en koordinert razzia mot Aschehoug og Gyldendal ble sammen med Cappelen Damm og Schibsted Forlag, samt distribusjonsselskapet Bladcentralen.

I mars 2017 kom konklusjonen: Tilsynet mener de fire bokforlagene sto bak en kollektiv boikott av Bladcentralens konkurrent Interpress.

Denne type samarbeid er ulovlig, og regnes som kartellvirksomhet. Straffen ble uvanlig hard: Et samlet overtredelsesgebyr på 32 millioner kroner.

Forlagene bestrider at de har forbrutt seg, og både Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm har gått til sak mot Konkurransetilsynet for å få omgjort vedtaket fra Konkurransetilsynet.

Schibsted Forlag ble overtatt av Forlaget Vigmostad & Bjørke i 2015 og har ikke valgt å gå rettens vei mot Konkurransetilsynets dom.

Må svare ESA

Forlag og bokhandler i Norge har inngått en avtale som innebærer fast pris på nye bøker frem til 1. mai året etter utgivelsesåret.

Konkurransetilsynet mener ordningen er i strid med paragraf 10 i Konkurranseloven som blant annet forbyr prissamarbeid.

Regjeringen har gitt unntak fra Konkurranseloven i en egen forskrift.

Representanter for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet måtte tidligere i februar møte hos Efta-landenes konkurransemyndighet ESA i Brussel for å redegjøre for forholdene i norsk bokbransje.

ESA ønsker særlig å få belyst hvordan bokavtalens bestemmelser vil slå ut i et marked der salg av e-bøker over landegrensene blir stadig viktigere.

Konkurransetilsynets bevissikring i januar har ikke sammenheng med saken ESA undersøker, opplyser Konkurransetilsynet. (Vilkår)