De siste dagers debatt om Stoltenberg-biografien og royaltyavtaler gir oss grunn til å tro at forlagene kan ha mer å gi på satsene i avtalene. Vi har varslet at vi nå vil gjenoppta forhandlingene om vilkårene i normalkontrakten. Det er ingen saklig grunn for at en sakprosaforfatter skal få mindre for bøkene sine enn en skjønnlitterær forfatter.

Som forening som ivaretar faglitterære skribenters økonomiske og faglige interesser er NFF den siste tiden blitt usikre på om forlagene fortsatt vil holde seg til våre felles avtaler om normalkontrakter og royaltysatser.