Kontroversene har stått i kø rundt bokutgivelsen. Fredag kveld ringte forlagssjef Richard Aarø rundt for å få stanset videre distribusjon av Henrik Langelands bok til bokhandlere.

-Tiden Norsk Forlag har i samråd med forfatter Henrik H. Langeland valgt å trekke Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid fra markedet. Passasjer i boken er hentet fra kilder uten at tydelig nok henvisning er oppgitt. Forlag og forfatter innser at dette ikke er i samsvar med god sitatskikk. Aker er blitt informert om beslutningen, skriver Aarø i en epost til DN.

Forfatter Henrik Langeland med manus til historien om Aker.
Forfatter Henrik Langeland med manus til historien om Aker. (Foto: Adrian Øhrn Johansen)

Den direkte foranledningen er at anmelder Bernard Ellefsen i Morgenbladet dokumenterer flere partier som er kopiert fra Wikipedia, Store norske leksikon og andre kilder uten tilstrekkelig kreditering.

Les anmeldelsen her.

Byggverket raser

- Henrik Langelands fortelling om Aker vakler under vekten av detaljene, og byggverket raser sammen når hele passasjer viser seg å være avskrift fra internett, skriver Ellefsen i Morgenbladet.

I anmeldelsen skriver Ellefsen at han begynte å stusse da tonen og stilen i boken plutselig endret seg. Etter noen søk på blant annet Google og Bokhylla.no konkluderte han med at Langeland har sakset hele setninger og avsnitt fra andre kilder.

«De tre boksidene om norsk fiskerihistorie er en lett sammentrukket versjon av Store Norskes oppføring om samme emne. Hele setninger, hele avsnitt, originale og ofte kvikke formuleringer fra leksikonartikkelforfatterens penn fremstilles her som Langelands egne. Det samme skjer når Langeland skal fortelle hva en skrei er, eller gjøre rede for Gerhard Heibergs staselige stamtavle» skriver Ellefsen.

Han viser også til en setning i boken om de indre stridigheter i Arbeiderpartiet på 1920-tallet, som han finner igjen i Finn Olstads lærebok i historie for videregående skole fra 1994, «Veier til vår tid».

«Forlagets og forfatterens beslutning om å utgi Eventyrerne uten en kildeliste viser seg å bli katastrofal for bokens troverdighet», skriver Ellefsen i anmeldelsen.

"Eventyrerne - en fortelling om Aker i vår tid" skulle egentlig vært utgitt som en jubileumsbok om Aker i 2016, i anledning industrikonsernet 175 års jubileum.

På grunn av flere store hendelser i Aker sommeren 2016, ble prosjektet forlenget.

Hovedeier Kjell Inge Røkke kjente seg ikke igjen i fortellingen om Aker fra Henrik Langeland.
Hovedeier Kjell Inge Røkke kjente seg ikke igjen i fortellingen om Aker fra Henrik Langeland. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Stanset av Aker

I februar 2017 leverte Langeland endelig manus, men sommeren 2017 ble bokprosjektet stanset av Aker. Boken ble ikke slik Røkke og Aker-ledelsen hadde tenkt seg.

Tiden hadde imidlertid en separat avtale om å utgi boken for salg i allmennmarkedet, og har fått trykket 5000 eksemplarer på et trykkeri i Litauen.

Allerede da nyheten om bokkrangelen sprakk i november 2017, signaliserte Aarø at Tiden likevel ønsket å utgi boken.

Aker la ut manus på egen hjemmeside forrige torsdag, mens boken fra Tiden nådde bokhandlene rett før helgen.

- Vi mener det er helt riktig å trekke boken. Den skulle aldri vært utgitt, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker.

Han viser til at både Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen har omtalt Langelands saksede passasjer i forordene de skrev til versjonen Aker la ut på nett.

- Kommer Aker nå til å trekke versjonen dere har lagt ut på nett?

- Det får vi komme tilbake til, sier Kigen.

Norli Libris har fått beskjed

Bokhandelkjeden Norli Libris bekrefter at den har fått beskjed fra Tiden Norsk Forlag om å trekke boken fra handel.

- Jeg fikk en epost i dag om at boken trekkes fra markedet, sier konsernsjef John Thomasgaard.

Det ble ikke gitt noe informasjon om hvorfor boken ikke skal være i salg, forteller han.

- Det skjer fra tid til annen at en bok trekkes, men da uten at det får så mye oppmerksomhet som denne boken får. Når bøker trekkes fra markedet er det gjerne fordi det er funnet feil, fordi det er forhold rundt rettigheter som ikke er avklart, eller lignende, sier han.

Også Linda Frid Andresen, daglig leder i Ark bokhandel, bekrefter at de har fått beskjed fra forlaget om å returnere boken.

Ikke noe vitenskapelig verk

I sitt etterord til boken skriver Henrik Langeland om kildebruken at:

"Eventyrerne er heller ikke noe vitenskapelig verk. Av den grunn har jeg bevisst unnlatt å bruke referansenoter (...) Av skriftlige kilder er Akers årsrapporter de siste tredve årene benyttet, samt en rekke oppslagsverk og bokutgivelser, blant annet På dypt vann, Norwegian Contractors 1973–1993 av Øyvind Steen; Røkke, en uautorisert biografi av Gunnar Stavrum; H-3, et Deep Sea riggeventyr av Siv Sæveraas og Truls Grung; I stål og olje av Knut Grove og Jan Harriet; På BA-HR bakke, en varslers historie av Kari Breirem, og Stein Aabøs Sylvia Brustad, i partiets tjeneste. Mye av kapittel 3 er basert på Dag Solstads fremstillinger i Medaljens forside, mens del 4 støtter seg tungt på Da Røkke tok Kværner av Steinar Dyrnes og Roar Valderhaug. Wikipedia, Store Norske Leksikon og mediearkiv-tjenesten Retriever er flittig anvendt, det samme er diverse forskningsrapporter om norsk industri- og næringsutvikling."

DN har ikke lykkes å få en kommentar om saken fra Henrik Langeland.

Han skriver i et tilsvar til Morgenbladet fredag at «Eventyrerne» er en fortelling, ikke et vitenskapelig verk.

- En rekke litterære teknikker er anvendt, også intertekstuelle, som i de fleste av mine litterære utgivelser. Det har vært et bevisst og uttalt valg å ikke bruke referansenoter i den løpende teksten for å bedre flyten for leseren. Kildebruken er uansett gjort rede for i en egen oversikt bakerst, der også referansepraksisen forklares. Jeg har bare fått se noen utdrag av denne anmeldelsen, men er igrunnen litt overrasket over at Morgenbladets ellers så observante bokanmelder ikke har funnet mer interessante intertekstuelle forbindelser, når han først valgte å gjøre dette til et tema, skriver Langeland i sitt svar i Morgenbladet.(Vilkår)