– Resultatet andre halvår er det beste i Gyldendalkonsernets historie og fremgangen bidro til et godt resultat i 2017. Konsernet vinner markedsandeler i både forlags- og handelsleddet, skriver konsernsjef John Tørres Thuv i en børsmelding om selskapets resultater andre kvartal.

Konsernet melder om en god omsetning i årets viktigste halvdel, til tross for en julehandel som ble svakere enn ventet.

Gyldendal asa omsatte for 1,3 milliarder kroner i løpet av andre halvår 2017, 66 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet ble på 188 millioner kroner, ti millioner mer enn siste halvår i 2016, melder selskapet.

Sterkt år i svakt marked

Konsernet melder om en samlet omsetning på 2,06 milliarder totalt i løpet av fjoråret, opp én prosent fra 2016.

Driftsresultatet ble på 184 millioner kroner, som er på tilsvarende nivå som året før.

Resultatet før skatt ble 91 millioner norske kroner i 2017, to millioner kroner lavere enn forrige regnskapsår.

Konsernet peker på at både Gyldendal Norske Forlag og bokhandelkjeden Ark tok markedsandeler i det de opplevde som et svakt bokmarked i fjor.

Ark dekket opp Gardermoen-tap

I slutten av 2016 mistet Ark sine tre butikker på Oslo lufthavn til konkurrenten Tanum, og mistet med det over 100 millioner kroner i omsetning i året.

Gyldendal melder nå de har kompensert for tapet av millionkontrakten på flyplassen med kjøpet av nye butikker i fjor sommer.

DN skrev i august at konsernet brukte over 100 millioner kroner for 25 av butikkene til bokhandelen Notabene. Totalt kom det til 38 nye Ark-butikker i fjor, melder selskapet.

Driftsinntektene i Ark var 65 millioner kroner høyere i andre halvår 2017 enn de var på samme periode i 2016. 791 millioner kroner ble driftsinntektene i andre halvår.

Totalt for året omsatte Ark for 1,2 milliarder kroner.

Forlagsvirksomheten øker

Gyldendal Norsk Forlag as omsatte ifølge årsregnskapene for 13 millioner kroner mer i andre halvår 2017 enn tilsvarende halvår i 2016.

Driftsinntektene ble på 456 millioner kroner, 198 millioner kroner høyere enn omsetningen for forlaget i fjorårets første halvår.

Konsernet påpeker at forlagene deres i allmennbokmarkedet, Gyldendal Litteratur, Tiden Forlag og Kolon ble påvirket av et svakere bokmarked i andre halvår.

God balanse

Forlaget melder om en balanse på nærmere 1,5 milliarder kroner, hvorav 757 millioner kroner av disse utgjøres av egenkapitalen. Det gir en egenkapitalandel på 50,7 prosent.

Selskapet har 736 millioner kroner i gjeld, viser årsregnskapene.

Kontantstrømmen fra operasjonelle virksomheter ble 125 millioner kroner, opp fra 118 millioner kroner andre halvår i 2016.(Vilkår)