–Grunnen til at de har kontaktet meg, er vel at jeg skriver romaner. Jeg er ikke primært noen fagbokforfatter. Ambisjonen er ikke noe gravejournalistisk arbeid. Men boken skal se Aker fra flere sider, sier Henrik H. Langeland (41).