– Mange leser Nesbø. Når bommen går ned, må du bare styre etter realitetene, forklarte Anders Ryssdal fra Advokatfirmaet Glittertind i Oslo tingrett.

Onsdag startet en fire uker lang rettssak i Oslo tingrett. Forlaget Aschehoug har sammen med konkurrentene Cappelen Damm og Gyldendal gått til sak mot Konkurransetilsynet for å få opphevet et vedtak om overtredelsesgebyr på 32 millioner kroner fra i fjor.

Konkurransetilsynet mener de tre forlagene, som er Norges største, samarbeidet om en kollektiv boikott for å bli kvitt det Reitan-eide distribusjonsselskapet Interpress.

Dette er forlagene fullstendig uenig i.

Måtte sikre «Sønnen»

Ifølge interne eposter fra Aschehoug handlet «alt» våren 2014 om å få Jo Nesbøs nye krimroman «Sønnen» ut i flest mulig utsalgssteder.

Ifølge Ryssdal hadde Aschehoug allerede i november 2013 bestemt at Bladcentralen skulle være distributør av forlagets bøker våren 2014.

Beslutningen ble tatt ut fra hva som var best egnet til å sikre optimal distribusjon for Aschehougs egne bøker, oppgir advokaten.

Men da Reitan-gruppen i januar 2014 ga beskjed om at forlagene heretter måtte distribuere sine bøker gjennom Interpress dersom de ville selge bøker i den Reitan-eide kioskkjeden Narvesen, måtte Aschehoug revurdere.

– For å sikre bedre distribusjon av sin beste tittel, valgte Aschehoug å la Interpress distribuere «Sønnen». Situasjonen var altså ikke at Aschehoug nektet å la Interpress distribuere sine bøker, men opphevet en tidligere beslutning om ikke å bruke Interpress til å distribuere vårlisten – for å sikre distribusjonen av «Sønnen», sa Ryssdal i retten.

Han mener snuoperasjonen understøtter Aschehougs syn på saken.

– Dette viser at Aschehoug ikke har boikottet noen ting, men tvert imot har levert til parter de ikke hadde tenkt å levere til, sa Ryssdal.

Hevder tilsyn utelot fakta

Advokat Olav Kolstad fra Advokatfirmaet Schjødt er prosessfullmektig for Cappelen Damm. Han kritiserte i retten Konkurransetilsynet for å gi en fremstilling av saken som fremstår som konstruert, selv om den ved første øyekast kan virke tilforlatelig.

– Sentrale deler av faktum er utelatt, sier Kolstad.

– Faktum er fremstilt på en måte som skaper uberettiget inntrykk av rettsstridig opptreden, sier Kolstad.

Tittelen alt handlet om

Konkurransetilsynet gjennomførte razzia og foretok bevissikring både hos forlagene og i Bladcentralen i april 2014.

Der fant tilsynet blant annet eposter mellom direktører Aschehoug og Gyldendal i forbindelse med et eier- og styremøte i Bladcentralen 23. januar 2014.

Jo Nesbøs «Sønnen»
Jo Nesbøs «Sønnen»

Aschehoug og Gyldendal var representert i Bladcentralens styre gjennom en representant fra det felleseide Bestselgerforlaget.

Ifølge en epost fra Aschehougs forlagsdirektør var Nesbøs nye roman «den tittelen saken i øyeblikket handler» om, altså våren 2014. Aschehoug måtte derfor «være pragmatiske i forhold til Interpress».

Ifølge Konkurransetilsynets fremstilling var imidlertid planen hele veien at Aschehoug skulle avslutte sitt avtaleforhold med Interpress og delta i boikotten fra i mai, etter at «Sønnen» var vel ute i butikkene. Dette var kjent også i Gyldendal og Bladcentralen, ifølge Konkurransetilsynet.(Vilkår)

Marc Zuckerberg ville ikke avsløre privat informasjon
Mark Zuckerberg ble presset på privat informasjon i en utspørring i Senatet i den amerikanske Kongressen, etter avsløringer om at Cambridge Analytics har brukt informasjon fra millioner av Facebook-kontoer i den amerikanske valgkampen.
00:39
Publisert: