I helgen sendte Cappelen Damm ut pressemelding om at storforlaget anker en dom fra i sommer der forlaget i Oslo tingrett ble pålagt å betale rundt fem millioner kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven.

Nå er det klart at Gyldendal, som ble dømt i samme sak, også vil anke.

– Vi mener dommen bygger på en uriktig forståelse av loven og av de faktiske forhold. Derfor anker vi, og ønsker med det å få opphevet konkurransetilsynets vedtak, sier kommunikasjonssjef Alexander Henriksen i Gyldendal i en melding fra forlaget.

Aschehoug lar dommen stå

Også Aschehoug ble dømt i Oslo tingrett, men har bestemt seg for ikke å anke.

Aschehoug skriver i en epost at forlaget er tilfreds med at Aschehoug vant frem på viktige punkter i dommen og at straffegebyret ble vesentlig redusert.

Konkurransetilsynets vedtak var et gebyr på 9,7 millioner kroner til Aschehoug, men dette ble redusert med nær 64 prosent til 3,5 millioner kroner av Oslo tingrett.

– Vårt syn på saken er ikke endret, men en rettssak krever store ressurser i form av tid og penger som vi finner det mer formålstjenlig å bruke på våre ordinære oppgaver og daglig drift, sier forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, ifølge en epost fra Aschehoug.

Millionbøter for ulovlig samarbeid

Landets tre største forlag ble opprinnelig ilagt gebyrer på totalt 27 millioner kroner for kartellvirksomhet av Konkurransetilsynet.

Tilsynet mente forlagene hadde samordnet seg og iverksatt en kollektiv boikott av bokdistributøren Interpress i januar 2014.

Interpress konkurrerte med forlagenes eget selskap Bladcentralen om å levere bøker og blader til det kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker – det såkalte massemarkedet.

Ingen av de tre forlagene aksepterte avgjørelsen og gebyret, og gikk til sak mot staten for å få omgjort Konkurransetilsynets vedtak.

I Tingrettens dom ble forlagenes gebyrer redusert, men dommeren fastholdt at de tre storforlagene hadde brutt konkurranseloven og samarbeidet ulovlig.

Cappelen Damm begrunnet i helgen sin anke med at bevisene i saken bekrefter at forlaget ikke har deltatt i et slikt samarbeid, og at tingrettens dom «gjennomgående beror på uriktig bevisbedømmelse og uriktig rettsanvendelse».

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet er kjent med forlagenes beslutning.

– Vi registrerer at Cappelen Damm og Gyldendal har tatt beslutning om å anke. Utover det har ikke vi noen kommentar til dette, sier hun.

Finanskrisen: Ingen i verden kjøpte mer aksjer enn ham
Slik sikret Norge seg en lottogevinst mens panikken spredde seg over hele verden
03:17
Publisert: