Forlagskonsernet Cappelen Damm fikk tidligere i år en endelig bot på 9,1 millioner kroner av Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet mener forlaget, sammen med Gyldendal, Aschehoug og Schibsted Forlag (som nå er kjøpt av Vigmostad & Bjørke, journ.anm), drev med en kollektiv boikott av distributøren Reitan Convenience og Interpress.

Vil stevne

I en pressemelding tirsdag skriver Cappelen Damm at de vil stevne Konkurransetilsynet. 

«Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort. Grunnen til dette er blant annet at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress».

Uriktig forståelse

I en uttalelse sier konsernsjef Tom Harald Jenssen at Cappelen Damm mener å ha dokumentert at man ikke deltok i en kollektiv boikott.

– Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp. Vi tar derfor ut stevning for Oslo tingrett for å få vedtaket opphevet, sier han.

Konkurransetilsynet tar stevningen til etterretning.

– Konkurransetilsynet har registrert at Cappelen Damm har tatt ut stevning for rettslig overprøving av tilsynets vedtak. Cappelen Damm er i sin fulle rett til å bringe saken inn for domstolen, og tilsynet tar dette til etterretning, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.